ชาวบ้าน/คนที่อยู่ในชุมชน

 "ไม่ใช่หนูตะเภาในห้องทดลองที่ให้เราไปศึกษา ทดลอง ทดสอบทฤษฎี หรือหาองค์ความรู้"

สิ่งที่เราเข้าไปศึกษา ที่เรียกว่าวิจัยกับชุมชนนั้น "เราทำอยู่บนความเป็นความตายของเขา"

เพราะนั่นคือชีวิตและอนาคต

ทำงานบนชีวิตเขาเพื่อความรู้และผลงานของเรา

เห็นแล้วเศร้าใจจัง

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ