เรียนคำศัพท์กับครูภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่สับสน guest กับ visitor

 วันนี้มีแขกมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรา  Two guests come to our school today.  มากันกี่คน   How  many guests ? 

guest  แปลว่า  ลูกค้า  แขก  ผู้มาอาศัย

visitor  แปลว่า  ผู้มาเยี่ยมเยือน แขก  การออกตรวจ

เราควรจะเลือกใช้  guest  หรือ visitor 

พบว่า  guest  ใช้กับแขกผู้มาเยี่ยมเยียน  พักอาศัย  เลี้ยงดู  มีงานเอิกเกริก

visitor  ใช้กับแขกผู้มาเยี่ยมเยียน  อาจจะเลยไปถึง  แมวมาหา  หมามาสู่ก็ได้

แต่วันนี้มีแขกมาเยี่ยมเยียน  และมีการต้อนรับอย่างเอิกเกริก  ต้องเขียนเป็นประโยคว่า  Today the two guests come from England to visit us.

ที่มาของข้อมูล  นั่งคุยกับครู MAX  ตอนพักกลางวัน

ท่านใดมีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้แจ้งด้วย  *****

เพิ่มเติมความรู้ด้วยการ์ตูนภาษาอังกฤษที่  http://pub47.bravenet.com/cartoon/show.php?usernum=4035877769

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (0)