ทดสอบการใช้งาน blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KPRUQA

mision
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทดสอบ

ทดสอบการใช้งาน blog พบอุปสรรค

  • ดับเบิลคลิกที่คำสั่งสุดท้ายของการสร้างประวัติแล้ว เกิดหน้าประวัติ 2 หน้าพร้อมกัน ใช้เวลาแก้ไขประมาณ 1 ชั่วโมง
  • สร้าง blog ชื่อใกล้เคียงกันทำให้การนำบล็อกเข้าสู่ planet สับสน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mision 3ความเห็น (0)