ตอบคำถามประมวลความรู้

10คำถาม

1. คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร                                                   ตอบ   การทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องอาศัยส่วนต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ซึ่งจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ชอฟแวร์ (Software)เป็นตัวควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. ฮาร์แวร์คืออะไร                                                                          ตอบ คือส่วนของตัวเครื่องของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. หน่วยประมวลผล (CPU) 2. ส่วนนำเข้า 3. ส่วนแสดงผล 4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

3. จงอธิบายหน่วยประมวลผล                                                          ตอบ หน่วยประมวลผล ถ้าเปรียบกับมนุษย์ก็จะเปรียบได้กับสมองนั่นเอง มีหน้าที่คิดและควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นเดียวกันก็จะเป้นตัวควบคุมคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง

4. หน่วยประมวลผลประกอบด้วยอะไรบ้าง                                      ตอบ 1. แผงวงจรหลัก 2. ชิพประมวลผล 3. หน่วยความจำ

5. หน่วยความจำหลักมีหน้าที่อะไร                                                   ตอบ เก็บข้อมูลและซอฟแวร์ที่ใช้ในการประมวลผล

6. หน่วยความจำมีกี่ประเภท                                                             ตอบ 2 ประเภท คือ ถาวรและชั่วคราว

7. ซอฟแวร์คืออะไร                                                                          ตอบ คือส่วนคำสั่ง หรือชุดคำสั่งเพื่อใช้ควบคุมการติดต่อกับคอมพิวเตอร์

 8. จงบอกประเภทคอมพิวเตอร์ที่รู้จัก                                              ตอบ 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop computer) 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook computer) 3. ปาล์มท๊อปคอมพิวเตอร์(Palmtop computer)

9. อุปกรณ์แสดงผลประกอบด้วยอะไรบ้าง                                        ตอบ 1.จอภาพ ( CRT และ LCD ) 2.การ์ดแสดงผล VGA GARD

10. ส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง       ตอบ 1. เมมบอร์ด 2. CPU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากเรียนรู้ความเห็น (0)