GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัอนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.ป่าซาง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน ศึกษาดูงานกศน.เกาะคา และกลุ่มอาชีพในอำเภอเกาะคา

วันที่ 22 มิถุนายน 2549 ท่านผู้อำนวยการถนอม โยวัง ผอ.ศบอ.ป่าซางได้นำคณะข้าราชการ ครูการศึกษานอกโรงเรียน และสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการกลุ่มนวดแผนไทย บ้านโป่งร้อน และกลุ่มผ้านวม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคาโดยข้าราชการ และครูกศน.เกาะคาได้เป็นผู้นำทีม สำหรับการพาไปศึกษาดูงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา โดยให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

23 มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35256
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  ชื่นชมกับศบอ.เกาะคา..ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายๆ ศบอ.

ขอบคุณคุณสุรีย์ กศน.ชุมพร มากค่ะ จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถ้าศบอ. เกาะคาจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกศน.ชุมพรค่ะ ถ้ามีโอกาสมาทางเหนือ แวะที่ศบอ.เกาะคา ได้เลยค่ะ อยู่ติดถนนสายที่มาจากกรุงเทพ เลยค่ะ ถ้ายังไม่มีโอกาสมาก็ขอเรียนเชิญชม www. nfekokha.org  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อีกทางหนึ่งค่ะ

ณราวัลย์

4  กรกฎาคม 2549