โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

สพท.อด.3 ดำเนินการโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3  ดำเนินการประกวดโครงงานนักเรียน"เยาวชนไทย  ทำดี  ถวายในหลวง  มีโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้  คือ  โรงเรียนบ้านดงหวาย  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ผู้อำนวยการสถานศึกษาคือ  นายพนมชัย  นันทะศรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอนความเห็น (0)