10 คำถามเบื้องต้น

จิราพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คอมพิวเตอร์

1.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  มีกี่ส่วน  อะไรบ้าง

              2 ส่วน   คือ  1. ฮาร์ดแวร์              2. ซอฟต์แวร์

2.  ฮาร์แวร์มีส่วนประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง

             4. ส่วน   คือ   1.  ส่วนประมวลผล   2.  ส่วนนำเข้า 

                                    3. ส่วนแสดงผล  4.  อุปกรณ์อื่น ๆ

3.  ส่วนประมวลผลประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

            1.  แผงวงจรหลัก  2.  ซิบประมวลผล   3.  หน่วความจำ

4.  แผงวงจรหลักที่เรียกว่า  เมนบอร์ด  เรียกอีกอย่างว่าอะไร

     ประกอบ     ด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง

            มาเธ่อบอร์ด   ประกอบด้วย 1.  แรม  2.  ไบออส  3.  อินพุท 

            4.  เอาท์พุท

5.  ช่องต่ออุปกรณ์ภายนอกใช้ต่ออะไรได้บ้าง  ยกตัวอย่าง

           เม้าส์  คีย์บอร์ด

6.  การประมวลผลข้อมูลจากแรมในลักษณะการคำนวณ  การเปรียบ

     เทียบ และการเคลื่อนย้ายข้อมูล  เป็นหน้าที่หลักของ.................

            CPU

7.  หน่วยความจำมีกี่ประเภท

           2. ประเภท

8.  RAM : Random Assess Memory   คือหน่วยความจำประเภทใด

             หน่วยความจำชั่วคราว

9.  ยกตัวอย่างชนิดของเครื่องพิมพ์

            1.  Dot Matrix  2.  Laser  3.  Ink Jet  4.  Thermal

10.  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีอะไรบ้าง  ยกตัวอย่าง

           1.  เทปบันทึกข้อมูล   2. ซิปไดร์ (Zip Disk)

               

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราพรความเห็น (0)