งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี

"60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน"

ประวัติการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ขอขอบคุณ ไกด์อุบลดอทคอมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี

          จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่องานแต่ละปี ดังนี้

          ปี พ.ศ. 2542 มีชื่องานว่า "งานแห่เทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่มาของ "เทียนเฉลิมพระเกียรติฯ" ที่ทุ่งศรีเมือง

          ปี พ.ศ. 2543 มีชื่องานว่า "หลอมบุญบูชา ถวายไท้นวมินทร์" มีความหมายว่า การหล่อเทียนพรรษาของชาวอุบลฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลร่วมกัน การหล่อหลอมจิตศรัทธาให้เป็นหนึ่งเดียว เปรียบประดุจการหลอมบุญบูชา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์

          ปี พ.ศ. 2544 มีชื่องานว่า "งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ" เนื่องจากเทียนพรรษาได้วิวัฒนาการไปจาก "ภูมิปัญญาดั้งเดิม" จนแทบจะจำเค้าโครงแต่โบราณไม่ได้ จึงได้มีการหันกลับมาทบทวนการจัดงานแห่เทียนพรรษา ตามภูมิปัญญาของชาวอุบลฯ ตั้งแต่เดิมมา

          ปี พ.ศ. 2545 มีชื่องานว่า "โรจน์เรือง เมืองศิลป์" ด้วยเหตุที่ ททท.ได้เลือกงานแห่เทียนพรรษจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานที่โดดเด่นที่สุดของประเทศในเดือนกรกฎาคม ตามโครงการ "เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน" จึงจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดเดือน อาทิ ได้เชิญช่างศิลป์นานาชาติประมาณ 15 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น มาร่วมแข่งขันการแกะสลักขี้ผึ้งตามสไตล์งานศิลปะแต่ละชาติ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาชมงานตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2545 ชื่องาน "โรจน์เรือง เมืองศิลป์" เป็นคำย่อมาจากคำเต็มที่ว่า "อุบลฯ เมืองนักปราชญ์ รุ่งโรจน์ศาสตร์ เรืองรองศิลป์ ถิ่นไทยดี"

          ปี พ.ศ. 2546 มีชื่องานว่า "สืบศาสตร์ สานศิลป์" เนื่องจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นการ "สืบทอดศาสนาและสืบสานงานศิลปะ" ดังคำกล่าวที่ว่า "เทียนพรรษา คือ ภูมิศิลปะแห่งศรัทธา" เพื่อความกระชับ จึงใช้ ชื่อว่า "สืบศาสน์ สานศิลป์" แต่โดยเหตุที่มีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คำว่า "ศาสตร์" มีความหมายกว้างกว่า ชื่องานจึงเป็น "สืบศาสตร์ สานศิลป์" ด้วยเหตุนี้

          ปี พ.ศ. 2547 มีชื่องานว่า "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา เทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี" เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ พระแม่-แม่พระ ของแผ่นดิน

          ปี พ.ศ. 2548 มีชื่องานว่า "น้อมรำลึก 50 ปี พระบารมีแผ่คุ้มเกล้าฯ ชาวอุบลฯ" เนื่องจากเมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2498 ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จเยือนอุบลราชธานี ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวอุบลฯ เป็นล้นพ้น เพราะตั้งแต่สร้างบ้านเมืองมาเกือบ 200 ปี ยังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จเยี่ยม หรือทรงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์เช่นนี้ ชาวอุบลฯ ทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมน้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเหล้าล้นกระหม่อม พระบารมีแผ่คุ้มเกล้าฯ ชาวอุบลฯ ปิติล้นพ้น ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาและตลอดไป

          ปี พ.ศ. 2549 มีชื่องานว่า "60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน" เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

The Sixtieth Anniversary Celebrations
of His Majesty's Accession to the Throne 


 

          งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศานา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลราชธานี ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการทางศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ ที่มีอยู่มากมายหลากหลายแขนง และผลิตผลงานศิบปะอย่างต่อเนื่อง

          จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2549 " 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2549 โดยมีกิจกรรมภายในงานที่สำคัญมากมาย เช่น การตกแต่งต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมือง, กิจกรรมแห่เทียนพรรษา, การทำบุญถวายเทียยนพรรษา

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เป็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีของชุมชน สำหรับปีนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงให้ชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ว่า

"60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน"

ตารางกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549

วันที่ 3 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. พิธีหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 11.00 น. พิธีเปิด
การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
16.30 - 17.30 น. พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทาน จากศาลากลาง ไปศาลาจตุรมุข  ทุ่งศรีเมือง
    
4 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
    
5 กรกฏาคม 2549
    
09.00 - 18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
    
6 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น.  เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
    
7 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
    
8 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
09.00 - 16.00 น. ประกวดสวดหมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้านทำนองอีสาน ศาลาจตุรมข  สนามทุ่งศรีเมือง
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
    
9 กรกฏาคม 2549
    
09.00 -18.00 น. การแกะสลักเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎ
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. ประกวดสวดหมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้านทำนองอีสาน ศาลาจตุรมข  สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม
19.00 - 21.00 น. การแสดง แสง เสียง (ซ้อมใหญ่) บริเวณลานเทียนสนามทุ่งศรีเมือง
    
10 กรกฏาคม 2549
    
09.00 - 19.00 น. การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สนามทุ่งศรีเมือง
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
10.00 - 22.00 น. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 - 17.00 น. ปฏิบัติธรรม ศาลาจตุรมุข  สนามทุ่งศรีเมือง
18.00  เป็นต้นไป ตั้งเทียนโชว์ ถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง
19.00 - 20.00 น. จัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดมหาวนาราม  และวัดศรีอุบลรัตนาราม
    
11 กรกฏาคม 2549
    
09.00 - 12.00 น. พิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบล
09.00 - 16.00 น. เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
09.00 - 22.00 น.  การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
11.00 - 12.00 น. การถวายเทียนหลวงพระราชทาน วัดมหาวนาราม
12.00 - 22.00 น. ตั้งเทียนโชว์ เทียนชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศการประกวดอันดับ 1-3  ของทุกประเภท ถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง
19.00 - 21.00 น. พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด บริเวณลานเทียนสนามทุ่งศรีเมือง
การแสดง แสง เสียง บริเวณลานเทียนสนามทุ่งศรีเมือง

มาดูเทียนพรรษาเมื่อปี 48 กันครับ

เทียนพรรษาประเภทแกะสลักครับ

 

เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก

 

เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก

 

  มาดูประเภทติดพิมพ์บ้างนะครับ

 

 

 

 

ชมเทียนพรรษาเมื่อปีที่แล้วพอหอมปากหอ มคอแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 รวม ๙ วัน ๙ คืนนะครับ แล้วท่านจะไม่ลืมวันนี้อีกเลย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออนซอนอีสานความเห็น (4)

มานิต
IP: xxx.157.147.140
เขียนเมื่อ 
เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา ถ้ามีผิด ตก โปรดแก้ไขด้วย  เนื้อหาสาระที่นำมาจากหนังสือ ให้ลงอ้างอิงไว้ด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาอัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่http://gotoknow.org/ymanit  ประกาศข่าวนอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit ภาพยังไม่ขึ้นอีกหลายภาพลองตรวจสอบการอัพโหลดใหม่
จุฑารัตน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เทียนเข้าพรรษาประเภทแกะสลัก

โอภาส
IP: xxx.26.106.94
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

นาย จันทวงศ์
IP: xxx.175.76.184
เขียนเมื่อ 

เชิญเที่ยวชม เที่ยนพรรษา ได้คับ ผมรับประกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนและชาวอุบลทุกคนครับ