quot of the day


quot of the day

เพื่อนๆ ป.บัณฑิต52.02 กลุ่มที่ 2 ครับ เ้ข้ามาเพิ่มงาน quot of the day ในรายวิชา จิตวิทยาในการสอน
โดยมีเงือนไขดังนี้นะครับ

1. กรุณาอ่านคำวิธีการเขียนด้วยนะครับ ^_^

2. เขียน quot of the day หรือ คติประจำใจ ประโยคที่เป็นคำเตือนใจ หรือ อื่นๆ

3. ใส่เหตุผลที่ชอบ ประทับใจ หรือเชื่อใน quot of the day นั้นๆ

4. ขอรบกวนให้ส่งงานนี้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553

5. ขอความกรุณาอย่าซ้ำกับเพื่อนๆ ข้างบนนะครับ

6. กรุณาบอกชื่อและเลขที่ ด้วยนะครับ

7. มีข้อผิดพลาดประการใดหรือต้องการเขียนใหม่ แจกผมด้วยนะครับจะทำการลบข้อความเดิมให่นะครับ


หมายเลขบันทึก: 351104เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2010 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 13:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (41)

ของปณิธาน ทาปลูก รหัส 52741207

quot of the day : " มนุษย์....ไม่สามารถได้อะไรมาโดยไม่สูญเสียสิ่งใดไปเลย.....

การที่จะได้อะไรมานั้น...

จำเป็นจะต้องจ่าย สิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันออกไป....

นี่ก็คือ "กฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม"

ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า มันเป็นสัจจะของโลก....."

ที่ชื่นชอบเพราะ : เป็นสิ่งที่ผมเชื่อแล้วทำให้ผมสบายใจในการใช้ชีวิต เพราะผมจะเอาเปรียบใครและไม่ให้ใครมาเอาเปรียบผมเช่นกัน

การดื่มเหล้าให้เมาไม่ใช่ยี่ห้อของสุรา...การศึกษาคือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน

การเรียนการศึกษาคือความรู้

ที่จะเอามาพิจารณา

ได้ว่าคนเรามีความรู้ที่จริงแท้จริง

ไม่ได้วัดที่สถาบันการศึกษาเสมอไป

ปิ่นอนงค์ เลขที่33

นาย กิตติพงษ์ ไชยประเทศ รหัส 52741201

quot of the day : "น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า" มนุษย์คนเราเกิดมาในโลก ใบนี้ ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดี๋ยว

ดั่งคำกล่าว อาริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ...

เนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน

"ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนเกิดมาแล้ว สามารถอยู่คนเดี่ยวได้ "

ส่ง quot of the day คะครูหนุน Pracitice makes perfect การฝึกฝนทำให้ชำนาญ หมายความว่าการที่เราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเราตั้งมีความมุ่งมัน และทำบ่อย ๆ แล้วเราก็จะเก่งเอง การเป็นครูต้องฝึกความอดทนคะ ฤทัยรัตน์ รัตนงาม 52741246 ป52.02

ส่ง quot of the day คะครูหนุน IT is never too late to be what you might have been ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น การจะเป็นอะไรสักอย่างต้องตั้งใจอย่างจริงจัง ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถและจะประสบผลสำเร็จ อรพรรณ พรมสัญญา 52741256

พัชรินทร์ ด้วงเฟื่อง เลขที่ 37

quot of the day : "ไม่มีทานใดยิ่งใหญ่เท่ากับทานทางปัญญา"

การให้ปัญญาคนนั้นเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะปัญญา..

เป็นหนทางสู่การสร้างชีวิต สร้างอาชีพ การดำเนินชีวิตของคน

ดังนั้น จึงถือได้ว่าสิ่งที่ครูได้ทำนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าและยิ่งใหญ่ที่สุด

นางสาวพรทิพย์ เปียงเรือน รหัส 52741235

........รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี.......

ไม่ใช่หมายถึง เอาตัวเองรอดไว้ก่อน โดยไม่ได้้นึกถึงคนอื่น

แต่หมายถึง ให้ทำตัวเราเองให้ดีเสียก่อน

เช่น "ครูไม่มีความรู้จะสอนนักเรียนได้อย่างไร" จริงไหม?

นางสาวณัฐพัทธ์ คำภิคำ รหัส 52741222 ป.52.02

quot of the day : "ไม่มีใครสองคนที่จะเกิดมาเหมือนกันทุก ๆ อย่างได้" (Plato)

คนสองคนเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเกิดมาแล้วมีความเหมือนกันทุกประการ สิ่งที่แตกต่างเราอาจมองเห็นได้ เช่น ลักษณะหน้าตา รูปร่าง และอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตา ลักษณะนิสัยหรือความคิด

" No two persons are born exactly alike"

Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

คือ การที่เรามัวเพ้อฝันอนาคตข้างหน้าโดยที่ไม่คิดลงมือทำก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จดั่งที่ปรารถนาเอาไว้ได้

52741260 ป.52.02

น.ส.อำภิรา อินน้อย

นางสาวดารารัตน์ ศรีพันธุ์ รหัส 52741224 ป.52.02

" It is never too late to be what you migh have been "

ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป ที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

คือ ถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน ไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งนั้นจริงๆ

นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธุ์ รหัส 52741225 ป.52.02

" The only man who never makes mistakes is the man who never does any thing "

คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

คือ คนเรามักทำผิดพลาดได้เสมอ คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย

นางสาวณัฐวรรณ อินต๊ะโมงค์ รหัส 52741223 .02

ความพยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดถอยก่อนที่จะทำ หมายความว่า คนเรานั้นต้องมีความพยายามถึงแม้จะล้มเหลว

เราก็จะได้รู้ว่าเราพยามแล้วความผิดพลาดที่ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์ที่สอนเราได้ว่าไม่ควรกลับไปทำอีก

และความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จถ้าเราไม่เริ่มจะทำอะไรเลยก็จะไม่รู้ว่าความสำเร็จมีค่าแค่ไหน

นางสาววิพิมพ์ ทองล้วน

รหัส 52741261

quot of the day : " Well Begun Is Half Done " การเริ่มต้นที่ดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ที่ชื่นชอบเพราะ : เตือนใจเราว่าทุกเวลานาทีมีค่า อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าและสูญค่า อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

นางสาววริศรา เยาวศรี รหัส 52741247

"A rolling stone gathers no moss. เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำ"

เหตุผลที่ชอบเพราะ : การที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือมีค่าสำหรับเราในทางที่ดี

แล้ว ควรจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันดีที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุด

สวัสดีค่ะ ครูหนุน

นางสาวประกายดาว วงศ์ใหญ่ค่ะ รหัส 52741230

เลขที่ 30 ค่ะ

มาส่ง Quot of the day คะ

" Nothing ventured, nothing gained" - ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่พยายาม

ชอบ quot ประโยคนี้เพราะ ถ้าเราไม่พยายามที่จะค้นหาสิ่งที่เราอยากได้ อยากมี

เราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ

เปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่า "ถ้าไม่ลงทุนอะไร ก็ย่อมไม่ได้อะไรเลย"

นางสาวอัญชลี ชมเมือง รหัส 52741259

quot of the day : สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ

ความรู้ต่าง ๆ ที่ร่ำเรียนมาหนังสือนั้น ถึงจะเรียนมามากเพียงไรก็สู้ความชำนาญที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเองหรือประสบการณ์ด้วยตนเองไม่ได้ เรียกว่าเรียนรู้แต่ภาคทฤษฎีแต่พอลงมือปฎิบัติเข้าจริง ๆ แล้วกลับไม่ได้เรื่องสู้คนที่เขาเรียนปฏิบัติจากของจริงมาก่อนไม่ได้

นายวีระชาติ ตรีชัยวิจิตร รหัส 52741211

quot of the day : ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม

ผู้ใดมีความรู้และนำเอาความรู้ของตนมาใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่น

ผู้นั้นจะยิ่งเกิดความชำนาญ และเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งความรู้นั้นด้วย

เปรียบเสมือนดาบที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่ดูแล

ให้คมไว้ซึ่งความคม...ตลอดเวลา

นายธนกฤต สุธนิล รหัส 52741206

quote of the day : "If you can dream it, you can do it " ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำมันได้

ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้

อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม

อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ

อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่

เหตุผลที่ชอบ:รู้สึกประทับใจและเป็นคติที่เตือนใจได้เป็นอย่างดี ใช้ได้กับตัวเรามากที่สุด เมื่อใดที่เราเริ่มเหนื่อยล้า รู้สึกท้อแท้ กลับมาดูคติประจำใจนั้น ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น

*ฉบับแก้ไขล่าสุด*

เมื่อพ่ายแพ้ จงอย่าสูญเสียบทเรียนไปด้วย

หมายถึง เมื่อคนเราพ่ายแพ้ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก การเรียนหรือหน้าที่การงาน แต่จงนำสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนหรือคติเตือนใจให้มีความพยายามและปรับปรุงตัวเองต่อไป

ชอบเพราะสามารถใช้เป็นคติเตือนใจให้กับตนเองเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความท้อแท้หรือสิ้นหวังได้

นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ปรักไพศาล 52741241

quote of the day

นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ รหัส 52741203

"ซุวูกล่าวว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ไม่ใช่การชนะที่ดีที่สุด

แต่การชนะที่ดีที่สุดคือชนะอย่างไรให้เสียเลือดเนื้อให้น้อยที่สุด"

quote of the day

นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น รหัส 52741215

 

" ชมคนด้วยวาจา ดีกว่ามอบไข่มุกให้

   ทำร้ายคนด้วยวาจา สาหัสกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ "

 

คำพูดคนเราสำคัญยิ่งนัก ว่ากันว่า คำพูดสามารถใช้ฆ่าคนได้

สวัสดีค่ะครู หนุน

quote of the day

นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู

รหัส 52742238

อดีตคือ ต้นหญ้า ปัจจุบันคือต้นไม้ อนาคตที่สดใสคือต้นไทรที่แข็งแรง

ก็คือคนเราถึงแม้ต้องผานอุปสรรคไปทีละขั้นแต่ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจสักวัน

เราต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอน

วิไลวรรณ วังบุญ

รหัส 52741251

ก้าวสั้นที่มั่นคง ดีกว่าก้าวยาวแล้วล้มลงกลางทาง

ความหมายก็ทำอะไรต้องไตร่ตรองหใด คิดให้มาก ๆ แล้วค่อยลงมือปฏิบัติจะทำให้ประสบผลสำเร็จ

ดีกว่าว่าเรารีบทำไม่คิดหน้าคิดหลังมักจะเจอกับปัญหาได้

ขอบคุณนะค่ะครูหนุน

สวัสดีครับ ครูหนุน

ผมหนุ่มดอยเต่า นายฤทธิ์ ตาลี 52741209

" โง่อย่าให้ขาด ฉลาดอย่าให้เกิน "

นี่คือคำที่ผมนึกไว้ในใจเสมอมา เพราะมีคนที่มีพรรษาแก่กว่าผมสอนว่า คนเราต้องไม่ล้ำหน้าและไม่ช้ากว่าคนอื่น

จะเป็นผลดีต่อการดำรงชีพตนเอง

สวัสดีครับ

อนุสรณ์ ถนอมบุญ 5741216

"จงรักพระเจ้าสิ้นสุดใจของเจ้า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"

เมื่อเรารักพระเจ้าที่เราเคารพแล้วเราจงรักด้วยจิตใจของเรา และเรารักตนเองอย่างไรเราก็จงรักเพื่อนบ้านของเราอย่างนั้น

สวัสดีค่ะครูหนุน

ชื่อ พิมประภา ธีระวาสน์ รหัส 52741239 ป.52.02

มาแจ้ง quote ot the day ล่าสุดดดดดดดดดดนะ

อันนี้เลย"คนที่ขี้ขลาดที่สุดในเวลาเดียวกันจะเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเช่นกัน"

หมายความว่าในบางครั้ง คนเราเหมือนไม่กล้าทำอะไรสักอย่าง และในชั่ววินาทีหนึ่งความกล้าหาญจะปรากฏขึ้นมาทันทีโดนที่เราจะไม่รู้ตัวและทำสิ่งนั้น ด้วยตัวเราเอง "

ยินดีที่ได้เรียนร่วม Sec เดียวกันนะค่ะ

สวัสดีค่ะ...ครูหนุน

พี่ให้ Quot of the day กับครูหนุนไปแล้วไม่เห็นครูหนุนเอาลงให้พี่เลย พี่ก็เลยมาแจ้งลงใหม่ เป็นของ William Shakespear

" Love looks not with the eyes but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind "

ความรักไม่ได้ดูด้วยตา แต่ดูที่ใจ นั่นเองที่กามเทพคิวปิดยิงศรรักให้คนตาบอด

ความหมายลึกซึ้งกินใจมาก อานุภาพของความรัก Love is colour blind

สุชาดา ไชยคำ รหัส 52741253 Sec.02

สวัสดีค่ะ ครูหนุน

นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัย รหัส 52741231 ค่ะ

มาแจ้ง quote of the day ค่ะ

จงเริ่มจากจุดที่ต่ำสุด เพื่อขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุด

ในการทำสิ่งใดก็ตาม

เราจะต้องมีก้าวแรกก่อนเสมอ...

ถ้าเราไม่เริ่มเดินจากก้าวแรกก่อน ก็จะไม่มีวันที่จะขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นันทวดี จบสูงเนิน รหัสนักศึกษา52741227 มาแจ้ง Quot of the Day นะคะ

1.ไล่ตามโจทย์เลยนะคะ

2. ดิฉันเอามาจากคำกล่าวของ "มหาตมะ คานธี" ท่านกล่าวว่า

" Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed."

แปลว่า ทรัพยากรของโลกมีเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงความต้องการของมนุษยชาติทุกคน แต่ไม่เพียงพอสำหรับความละโมบของมนุษย์

โดยคัดลอกมาจากหนังสือ "ธรรมะพารวย" ของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธีค่ะ

3. เหตุผลที่ดิฉันเลือกมาก็เพื่อเตือนใจให้เรารู้จักทำอะไรให้พอประมาณ และรู้จักคุณค่าของทรัพยากร เพราะเคยมีคำกล่าวว่า "มนุษย์คือมะเร็งของโลก" เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการรู้จักพอนั่นเอง

ขอบคุณมากค่ะที่เสียงสละพื้นที่บล๊อคเพื่อนพวกเราทุกคน

สวัสดีครูหนุน

ภาวิณี บุญทา รหัส 52741242

Quot of the day

"อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล

อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย"

จงใช้อำนาจไปในทางที่ถูก จงใช้ทั้งพระเดชและพระคุณในการปกครองคน

อัจฉรา ชาวชั่ง ..คร่า

" เหยียบเต่าเต็มตีน"

--> ทำ อะ ไ ร ให้ มั่ น ค ง อย่า ใ ห้ เกิด มี ข้ อ ผิด พ ลา ด ถึ ง เ สี ย ก า รเ สี ย งา น ได้

สวัสดีครับครูนุน

( เสือสองตัวอยู่ถำเดียวกันไม่ได้ )

หมายถึงคนที่มีอำนาจสองคนมาอยู่ที่ที่เดียวกันไม่ได้

สวัสดีค่ะ ครูหนุน

วลีทิพย์ ยี่เก็งเอี่ยม ==> 52741248

(((คิดดี ทำดี พูดดี แค่นี้ได้ดีแน่นอน)))

ที่ชอบ คือคนเราถ้าลองเป็นคนดีแล้ว ทุกอย่างก็จะสะท้อนความดีในตัวเองออกมาเอง โดยไม่ต้องบอกแค่มองก้รู้

สวัสดีค่ะ ครูหนุน

โยธกา ลังกากาศ

รหัส 52741243

คำคมดีๆ

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.

ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

สวัสดีครูหนุน

บุณฑริกา เหม่อดู

Quot of the day

"คนที่ชอบคนโออวดตัวเอง คือ คนที่ไม่มีดีให้อวด แต่ถ้าเป็นคนที่เขามีดีให้อวดจะไม่พูดโอ้อวดให้คนอื่นรับรู้"

มาเขียนเป็นครั้งที่ 2 แล้วนะค่ะ

สวัสดีคะ ครูหนุน

ฉัตรสุดา เลาย่าง

Quot of the day รหัสนักศึกษา 52741219 เลขที่ 19

" ชาติเสือจับเนื้อกินเอง" คือ ไม่เบียดเบียนใคร

สวัสดีคะ ครูหนุน

พิมพ์ใจ สุทธิคำ

Quot of the day "กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้" คือ การทำอะไรสองอย่าง พร้อมกัน โดยไม่รอบรอบหรือชักช้า อาจเกิดความเสียหายได้

สวัสดีครับท่านุน

พูดแล้วไม่ทำเป็นผู้นำไม่ได้

ดนัย โนพี

สวัสดีค่ะ มารายงานตัค่ะ

น.สสุดาพร สิริพัฒนไพศาล รหัส 52741254 section 2

Quot of the day

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

สำนวนนี้เป็นที่เข้าใจกันว่า เมื่อเวลาไปไหนคนเดียวไม่ปลอดภัยนัก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เรียกว่า ” หัวหาย ” ถ้าไปด้วยกันสองคน ก็อาจจะช่วยขจัดเหตุร้ายหรือเป็นเพื่อนอุ่นใจได้ดีกว่าไปคนเดียว

สวัสดีค่ะ ขอแก้ตัวใหม่นะ

"Good judgment comes from experience which comes from bad judgment."

การตัดสินใจที่ดี มาจากประสบการณ์ ประสบการณ์ ได้มาจากการตัดสินใจที่ผิด

บางครั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีต ก็จะกลายเป็นประสบการณ์

ที่จะสร้างการตัดสินใจที่ดีในวันข้างหน้าให้กับเราได้

ตรงกับสำนวนผิดเป็นครูไงคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูหนุน

ดิฉัน นางสาว ผ่องศรี ปองอมรกุล

รหัส 52741234 sect 02 ป.บัณฑิต

มารายงานตัว พร้อมส่ง Quot of the day ค่ะ

น้ำกลิ้งบนใบบอน ความหมาย คนใจโลเลทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี