PanDA
นางสาว อัจฉรา แอนนา ชาวชั่ง

PanDA


Username
anna-a
สมาชิกเลขที่
112243
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา -->โรงเรียนสันมหาพนวิทยา

                            อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา --> โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

                            อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษา --> มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

                          อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ปัจจุบัน --> ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

                      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

(( ค น ที่ พบ ควา ม สำเร็จ คือ ค น ที่บอ กตั ว เอง ว่าฉั น ทำไ ด้ ))

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท