Kapook
นางสาว โยธกา ลังกากาศ

Kapook


-
-
Username
yotaka_12
สมาชิกเลขที่
111868
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

นางสาวโยธกา ลังกากาศ
นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูบัณฑิต
รหัสนักศึกษา 52741243
Section 02
นับถือศาสนาพุทธ 
สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529
ภูมิลำเนา
      ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 
การศึกษา
      ระดับมัธยมศึกษา
             สาย วิทย์-คณิต
             จาก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน
      ระดับปริญญาตรี
              สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโนยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      ปัจจุบันศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูบัณฑิต
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
  
การที่จะเป็นครูนั้นทำไม่ยาก ใครใครก็ทำได้
แต่การที่จะเป็นครูที่ดี สอนศิษย์ให้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคมนั้นทำยากกว่า
                                                      "คนสร้างงาน ครูสร้างคน"

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี