ครูหนุน


ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนศรีธนาพนิชยการเชียงใหม่
Username
kunoon
สมาชิกเลขที่
111264
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-ชื่อสกุล       นายปณิธาน  ทาปลูก

เดือน ปี เกิด      19 ตุลาคม 2527

สถานภาพทางสมรส      โสด(จริงๆครับ)

สัญชาติ                       ไทย

ศาสนา                         พุทธ

ประวัติการทำงาน                              

ปัจจุบัน                      โรงเรียนศรีธนาพนิชยการและเทคโนโลยีเชียงใหม่

พ.ศ. 2552                  โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2549                  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ปัจจุบัน                       อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2552                   อาจารย์พิเศษ

พ.ศ. 2549                   เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552                  วท.ม.(วิทยาศาสตร์ มหาบัตฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                วิทยาเขตพะเยา

พ.ศ. 2549                  บธ.บ(บริหารธุรกิจบัตฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พ.ศ. 2545                  มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

ความสามารถพิเศษ     วิเคราะห์แบบออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ,

                                ออกแบบDatabase

สามารถใช้โปรแกรม   CASE Studio 2, Microsoft Office, Photoshop, PS Story,

                                Adobe Dreamweaver, SmartDraw 2007,

                                WebPageMaker

฿1,250.00 -60.08%
฿200.00 -0.0%
฿250.00 -12.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี