เป็นการสืบค้นฐานข้อมูลผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  บันทึกที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  จาก  http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php  โดยจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ  สมัครใช้บริการแต่ละครั้งสามารถใช้งานได้ 90 วัน  ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการทำวิจัย  หรือผลงานทางการศึกษา  เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด เข้าไปใช้กันเยอะๆ นะคะ

วิธีใช้

1.  สมัครสมาชิกก่อน

2.  คลิกเลือก Basic Search ก็พอ

3.  พิมพ์คำสำคัญ หรือคำในข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น ชุดกิจกรรม, 5E, โครงงาน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, แบบฝึก เป็นต้น

4.  คลิกเลือก "ส่วนใดส่วนหนึ่ง"

5.  คลิกเลือก ว่าเราจะสืบค้นจากชื่อเรื่อง (ชื่อ)ผู้สร้างผลงาน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

6.  คลิกค้นหา  จะแสดงชื่อเรื่องที่เราต้องการสืบค้น

7.  คลิกที่ชื่อเรื่องที่เราสนใจ จะแสดงแฟ้มข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .pdf

8.  เราสามารถโหลดไฟล์ได้โดย คลิกที่ชื่อแฟ้มข้อมูล  จะแสดงหน้าต่างยอมรับเงื่อนไข

9.  ให้เลือกคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม  แล้วคลิกที่คำว่า Thailis จะแสดงหน้าต่างให้เราจัดเก็บไฟล์ข้อมูล  ให้เราเลือกที่จัดเก็บงานเป็น Folder จะได้ง่ายต่อการค้นหาของตนเอง