การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ตอน 1

              การรับเด็กในวันแรก ๆ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเด็กๆ จะไม่รู้จักครู และไม่ไว้วางใจครู ครูก็ไม่รู้ใจเด็กว่าต้องปฏิบัติกับเด็กอย่างไร  ดังนั้นสิ่งที่จะทำก่อนที่จะให้เด็กมาโรงเรียนในวันเปิดเรียนนั้นครูต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเช่นพูดคุยกับเด็กและผู้ปกครองเด็กก่อนเพื่อสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง  ให้รู้ใจเด็กก่อน โดยฟังเรื่องของเด็กจากผู้ปกครองก่อนอยู่บ้านเด็กทำอะไร เล่นอะไรอย่างไร อารมณ์เป็นอย่างไร แล้วถ้าโกรธจะเป็นอย่างไร ชอบทานอะไร ไม่ชอบอะไร ชอยคุยเรื่องอะไร จะหัวเราะสนุกสนานเมื่อฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไร เมื่อรู้เรื่องของเด็กแล้วก็นำมาปฏิบัติกับเด็กตามคำกล่าวที่ว่า รู้เข้ารู้เรารบกี่ครั้งก็ชนะ  หรือตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ว่า "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  ใช้ได้กับเด็กปฐมวัย ลองดูนะค่ะ แล้วเราจะไม่เหนื่อยมาในวันเปิดเทอมวันแรก

หรือใช้วิธีให้เด็กมาโรงเรียนก่อนโรงเรียนเปิดเทอม  โดยให้เด็กมาอาทิตย์แรก 10 คน อาทิตย์ถัดไปก็เพิ่มทีละ 10 คน จนครบ โดยกะให้พอดีพอโรงเรียนเปิดเทอม เด็กมาโรงเรียนครบพอดี แล้วก็รู้จักเข้าใจกันระหว่างครูกับเด็ก โดยมีผู้ปกครองเป็นสื่อกลางเด็ก ๆ จะประทับใจครู ครูก็ประทับใจเด็ก