นามนัย

 

        คือการใช้คำหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใด สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายๆสัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัยนั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าว ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด

 

ตัวอย่างเช่น

 เมืองโอ่ง  หมายถึงจังหวัดราชบุรี

เมืองย่าโม หมายถึง  จังหวัดนครราชสีมา

ทีมเสือเหลือง  หมายถึง ทีมมาเลเซีย

ทีมลูกหวาย  หมายถึงทีมตะกร้อ

ทีมสิงโตคำราม  หมายถึง อังกฤษ

ชิงเก้าอี้   หมายถึง  ชิงตำแหน่ง

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก