"อวพจน์"

ตัวอย่างเช่น

เล็กเท่าขี้ตาแมว
เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว
รอสักอึดใจเดียว

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก