โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1


โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

  จากการที่ได้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา ได้นำความรู้ต่างๆ มาสังเคราะห์ และจัดทำโคงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ค31101   รายวิชาคณิตศาสตร์ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

จำนวน  60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30

 

หน่วยการเรียนรู้ที่

มาตรฐาน

การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

ภาระงาน/

ชิ้นงาน

1. เซต

ค 4.1 ม 4 – 6/1

ค 4.2 ม 4 – 6/1

ค 6.1 ม 4 – 6/1

ค 6.1 ม 4 – 6/5

     “เซต” หมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ การดำเนินการของเซต เป็นการสร้างเซตขึ้นมาใหม่ เราสามารถใช้แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา

15

18

แบบทดสอบ

เซตในชีวิต

2. การให้เหตุผล

ค 4.1 ม 4 – 6/2

ค 4.2 ม 4 – 6/2

ค 6.1 ม 4 – 6/3

     การให้เหตุผล เป็นการหาข้อสนับสนุนความเชื่อ ความจริง หรือข้อสรุปของเรื่องใดเรื่อหนึ่ง ซึ่งมี 2 แบบ คือ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพเวนนน์ - ออยเลอร์

10

12

แบบทดสอบ

การให้เหตุผล

3. จำนวนจริง

ค 1.1 ม 4 – 6/1

ค 1.1 ม 4 – 6/2

ค 1.4 ม 4 – 6/1

ค 4.2 ม 4 – 6/3

ค 6.1 ม 4 – 6/2

ค 6.1 ม 4 – 6/6

    จำนวนจริง ประกอบด้วยจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ สมบัติของจำนวนจริงนำไปใช้ในการแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

20

20

แบบทดสอบ

แผนที่ความคิด

4. เลขยกกำลัง

ค 1.1 ม 4 – 6/3

ค 1.2 ม 4 – 6/1

ค 1.3 ม 4 – 6/1

ค 6.1 ม 4 – 6/4

    จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์สามารถเปลี่ยนรูปกันได้ สมบัติของจำนวนจริงช่วยในการหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการของจำนวนจริงและสามารถประมาณค่าได้โดยวิธีการที่เหมาะสม

10

10

แบบทดสอบ

แผนที่ความคิด

รวม

55

60

 

คะแนนปลายภาค

การทดสอบ

2

30

 

ภาระงาน/การปฏิบัติ

3

10

 

รวม

60

100

 

หมายเลขบันทึก: 348171เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2010 07:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 10:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี