"จัดการ" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จะออกแบบให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร?

   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ทีมงานย่อย "ห้องเรียน KM" ชของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาปรึกษาหารือและออกแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรส่วนกลางในระดับกองและสำนักต่าง ๆ จำนวน 13 หน่วยงาน โดยสรุปใจความตามประเด็นได้ดังนี้ คือ

   การจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้เป้าหมายงานของการ "จัดห้องเรียน" เพื่อกระตุ้นการจัดการความรู้ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการความรู้  และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการความรู้ให้กับบุคลากรได้เกิดขึ้นจริง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานการจัดการความรู้จากทุกกองและทุกสำนัก ประมาณ 50 คน

   ส่วนกระบวนการปฏิบัติ ได้ออกแบบไว้คือเริ่มต้นด้วย 1) การทักทายเพื่อนสมาชิกจัดการความรู้  2) ประมวลข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่  การวางแผนงาน การปฏิบัติจริง ผลที่เกิดขึ้น  ปัญหาอุปสรรค  และความต้องการสนับสนุนความรู้  โดยแบ่งกลุ่มตามภารกิจและหน่วยงาน  3)  แต่ละกลุ่มนำความรู้ที่เกิดจากงานเข้าสู่ตลาดนัดเพื่อจัดการแลกเปลี่ยนและเติมเต็ม  4)  สรุปผลและสะท้อนสิ่งที่ได้พบเห็นและเกิดขึ้นทั้งหมดสู่ผู้รับบริการ  และ 5) ปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเฉพาะ  "งานจัดการความรู้ในขณะนี้นั้น...ส่วนกลางทำถึงไหนแล้ว  และมีอะไรบ้างที่ต้องการ หรือ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  และถ้าจะทำให้การจัดการความรู้บรรลุผลควรจะต้องทำอะไรบ้าง?"

   สิ่งเหล่านี้คือ โจทย์ ที่เราชนชาวส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องมาหาคำตอบ เพื่อจะได้มี "ข้อมูล" ไปแลกเปลี่ยนกับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้ชัดขึ้น  ซึ่งทีมงานเราจะจัดเวทีดังกล่าวขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 13  กรกฎาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 

   ป.ล.  การปฏิบัติงานครั้งนี้ทีมงานของเราได้มีการจัดสรรและมอบหมายบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ได้แก่

     1. ควบคุมเวลาและชั้นเรียน  มอบ  คุณอุดม

     2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ/นำเสนอ/แลกเปลี่ยน  มอบ  คุณดนัย / ศิริวรรณ

     3. ประมวลสรุป/สะท้อนข้อมูล  มอบ  คุณสำราญ / นันทา

     4. ประสานงานกลุ่มและสังเกตพฤติกรรม มอบ  คุณอรุณพล /          

          อุสา / วิลาวัลย์

                                               ศิริวรรณ  หวังดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#km#การจัดกระบวนการเรียนรู้#บันทึกภาคสนาม

หมายเลขบันทึก: 34750, เขียน: 20 Jun 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
   ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ครับ
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.31
เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจ