“ความดี” คืออะไร

            ความดี คือการทำให้เกิดผลดีอย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเอง ดังนี้

                        ·       ผลดีต่อผู้อื่น โดยเฉพาะที่ไม่จำกัดพวก เหล่า ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ

                        ·       ผลดีต่อส่วนรวม รวมถึงต่อหมู่คณะ ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อโลก ฯลฯ

                        ·    ผลดีต่อตนเอง ได้แก่การพัฒนาตนเองอย่างเป็นคุณและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทางกาย ทางอารมณ์ ทางความคิด ทางจิตวิญญาณ ทางสติ ปัญญา ความสามารถ ฯลฯ

            ความดี เป็นสิ่งที่มีมาในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต

            ความดี คืออุดมการณ์อันสูงส่ง ของสังคมที่พึงปรารถนา

            ความดี คือรากฐานอันแน่นลึก ของสังคมอุดมธรรม

            ความดี คือแรงขับเคลื่อนอันทรงพลัง ซึ่งจะช่วยให้สังคมเคลื่อนไปในทิศทางที่พึงประสงค์

            ความดี คือสายใยอันนุ่มเหนียว ที่ร้อยโยงผู้คนหลากหลายไปสู่ความสันติ ความเจริญ และความสุข ร่วมกัน

            หมายเหตุ เป็นบันทึกความคิดระหว่างร่วมแถลงข่าว สานต่อโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน น้อมเกล้าถวายในหลวง และ งานอาสาเพื่อในหลวง จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อ 1 มิ.ย. 49 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

20 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (24)

ช.๑๑๕๑๐๔
IP: xxx.121.34.85
เขียนเมื่อ 
ความดีคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์
.....ผ่านมาเท่านั้น....
IP: xxx.120.234.101
เขียนเมื่อ 

แล้วอย่างทหารละ . . . กอบกู้ประเทศชาติ ทำให้ชาติคงอยู่เป็นอุดมการณ์ยิ่งใหญ่

เค้าเรียกกันว่าคนดี

แต่. . . ก่อนจะเรียกว่าคนดีเค้าได้ฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันหมื่นหรือแสนทำไมถึงยังเรียกว่าคนดี

ไม่เข้าใจสังคมมนุษย์เลย ทำเพื่ออยู่รอด ก็เรียกว่าดี ฆ่าคนก็เรียกว่าร้าย แต่ถ้าฆ่าคนเพื่ออยู่รอดก็เรียกว่าดีหรือร้ายดีละ

หัวข้อด้านบนมั่วนะ สติปัญญา ความคิด คือสิ่งที่ทำให้ต่างจากสัตว์ มิใช่ความดี

คนที่ไม่มีความคิดหรือสติ นี้คือสัตว์ คือควบคุมตนเองไม่ได้ แยกแยะไม่ออกว่าอันไหนควรหรือไม่

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมที่เคารพ

 ขอบพระคุณมากเลยค่ะ..สำหรับคำจำกัดความของคำว่า "ความดี"

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

จิรประภา มากลิ่น

Tharnwimon
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อความดีดี ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีค่ะ  แต่ว่าในความรู้สึกนั้น ความดี คือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจ  ไม่ทำร้ายใครๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น เช่นพูดจาดี  การให้ด้วยบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นต้น น่าจะได้นะค่ะ

                                

เขียนเมื่อ 

ความดีทำให้คนอื่นมีความสุขและเรามีคุณค่าค่ะท่าน

สายสุนีย์
IP: xxx.27.33.251
เขียนเมื่อ 

ดีจ้า

เขียนเมื่อ 

ทำดี แต่อย่าติดดี

เห็นคนอื่นชั่วให้รีบกลับมาย้อนดูตัวเอง

นินจา
IP: xxx.19.66.79
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่สอนให้เรารู้จักความดี

IP: xxx.123.231.60
เขียนเมื่อ 

ความดี คือสิ่งที่ใครๆก็อยากเจอ มี3ประการใหญ่ๆเช่น..ดีนอก ดีใน..และดีทางอุดมการณ์ ใช่ไหมครับ

ออโต้บอท ไพร์ม
IP: xxx.164.71.243
เขียนเมื่อ 

เป็นไปหลักของวัฒนะ และ ตรรกะดดยสิ้นเชิง

love thailand
IP: xxx.121.201.201
เขียนเมื่อ 

ทำวันนี้ให้ดี

เพื่ออณาคตที่สดใส

กลับมาเป็น ไทย เหมือนเดิม

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.รักประเทศไทย

ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้ว สร้างคุณค่า ให้แก่ ตัวเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่ง

ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้ว ตัวเราเอง มีความสุข โดยที่ผู้อื่นไม่เดือดร้อน หรือเมื่อทำแล้ว ตัวเราเองมีความสุข โดยที่ผู้อื่นมีความสุขด้วย

ความดี คือ บุญ คือสิ่งที่ทำแล้ว ไม่คับแค้น ไม่ขัดข้องใจ โปร่ง โล่ง เบา สบาย สงบ เย็นใจ ผ่อนคลายใจ แจ่มใส สดชื่น

ความดี เป็น สิ่งที่มีอยู่แล้ว ตลอดเวลา ไม่ต้องสร้างขึ้นมา และไม่สามารถ ทำให้หายไปได้

ความดี คือ ตัวเราเอง เพราะตัวเราเอง ไม่อยากสร้าง ปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจจะให้ดี อากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ความดี คือ มนุษย์ทุกคน เพราะ มนุษย์ทุกคน ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจ จะให้ดี อยากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ความดี คือ สรรพสิ่ง เพราะสรรพสิ่ง ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจจะให้ดี อยากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นจึงขอชื่นชม ตัวเราเอง มนูษย์ทุกคน และ สรรพสิ่ง

น้องแอม
IP: xxx.173.7.121
เขียนเมื่อ 

ความดีทำได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่ต้องหวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความจริงจัย

สิทธิ์
IP: xxx.121.44.192
เขียนเมื่อ 

ความดีถ้าเป็นนามธรรมดีแน่นอน ถ้าเป็นรูปธรรมคงต้องอาศัยปัญญาปรับการกระทำอยู่เสมอ เช่น การทำดีกับสังคมกับตัวเองกับสรรพสิ่งนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะเกิดผลหลายจากการกระทำเหตุ จึงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทำจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวมันต้องมีผลเสียตามมาเสมอด้วยเช่นกัน เราคงต้องพิจารณาความดีจากเจตนาเพื่อผลที่ดีกับทุกสรรพสิ่งเป็นหลักแล้วพัฒนาการกระทำจากบทเรียนและแก้ไขด้วยปัญญาต่อไปการกระทำความดีจึงมีลักษณะเป็นจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่จะเข้าถึงด้วยปัญญา 

จิรัชญา ชื่นชมสรรพสิ่ง
IP: xxx.174.196.125
เขียนเมื่อ 

ถ้าเรามีปัญญา คือมีความรู้ว่า ธรรมชาติของตัวเราเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่ง ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย มีความตั้งใจจะให้ดี อยาจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา เราก็จะเกิดความรู้สึก ชื่นชม ให้เกียรติ ยกย่อง ขอบคุณ ให้ความอ่อนโยน นุ่มนวล ทะนุถนอม ระวังมิให้บอบช้ำ ไม่ทำให้ ตัวเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่งเสียใจ แม้เป็นเพียงการล้อเล่น และก็จะนำมาซึ่ง ความสุข ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ ตัวเราเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่งแสวงหา อยู่ตลอดมานั่นเอง

เด็กสลัม
IP: xxx.55.173.120
เขียนเมื่อ 

ความดี คือ การดูแลรักษา2บัญชีของตนให้เป็นผลบวกตรงกันอยู่เสมอ. บัญชีที่1คือ บัญชีที่สาธารณะพบเห็น(อาจถูกแก้ไขตกแต่งจากเรา หรือผู้อื่นได้.  2คือบัญชีภายในที่เรา และผู้อื่นก็แก้ไขตกแต่งมิได้.รอวันสอบสวนที่ยุติธรรมที่สุดมาถึงอย่างมีขันติธรรม.  ทำทั้ง2ให้มีผลบวกที่ตรงกันอยู่เสมอ. นั่นแหละ คือความดีที่เป็นมาตรฐาน. ไม่มีดีของคุณของผมของใครแล้ว จบ. 

จากความดี. ที่มีมาตรฐานนั้น เราจะได้นิยามถึงความกตัญญู อีกด้วย กล่าวคือ. หากมนุษย์รักษา2บัญชีส่วนตัวตนเองเป็น ก็จะเป็นภาระหน้าที่ในการรักษา2บัญชีของพ่อแม่ ของผู้มีพระคุณ ของแผ่นดิน ของศาสดา. นั่นคือความกตัญญู

เมื่อรู้จักมาตรฐานกตัญญูแล้ว. จะได้นิยามความรักมาด้วย คือหากมนุษย์ผู้นั้นมีความรักต่อผู้ใด นั่นคือผู้นั้นจะรักษา2บัญชีของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เป็นผู้ปกครอง พ่อแม่ เป็นพี่น้อง เป็นผู้ปกครองหรือใต้ปกครองก็ตาม. นั่นคือนิยามความรัก

นี่แถมให้ด้วยนะครับ ความดี ความกตัญญู ความรัก ที่เป็นมาตรฐานที่สุดเท่าที่มีมาแล้วหละครับ. 

เด็กสลัมครับ

a toey
IP: xxx.108.17.90
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตคิดต่าง

ความดี คือ มายาคติชนิดหนึ่ง

เพราะไม่มีทางดีได้โดยไม่มีทางร้ายประกอบในโลกของสัจจธรรม เหมือนทหารฆ่าทหารฝั่งตรงข้ามให้บ้านเมืองสงบ เเต่ลูกเมียทหารฝั่งตรงข้ามเดือดร้อน เหมือนเราไล่ยุงไม่ให้กัด เเต่ทางอ้อมยุงต้องไปเสาะเเสวงหาเลือดใหม่เพื่อเป็นอาหารในการดำรงชีวิต ถ้ามุมลึกยังไง โลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตเเละไม่มีชิวิตมันกระทบกันหมดอยู่เเล้ว โดยที่เรารู้ตัวเเละไม่รู้ตัวก็ตามเเละทั้งโดยตรงเเละโดยอ้อมด้วย ไม่มีทางจริงๆที่จะนิยามความดีโดยมองภาพรวมระดับจักวาล มันมีเเต่ "ดีของใคร" ในมุมมองเซลในสมองมนุษย์ตามเเต่ละกลุ่มเผ่าเท่านั้ัน ดังนั้น ผมขออนุญาเห็นต่างเท่านี้ครับ

ส่วนต่อไปจะยึดหลักอะไรในการปฏิบัติล่ะ ?

ก็วิ่งตามหาความจริงของโลกดิฮะ

เพราะเมื่อเข้าใจความจริงของโลก ตามันก็สว่างเอง (ซึ่งผมก็วิ่งตามทางนี้อยู่) ผมว่า โลกมันก็เท่านี้เเหละฮะ จะขัน5ขัน8 รึเรามีประสาทสัมผัสในการรับรู้ รู้สึก เเละประมวลผลน้อยกว่าสิ่งทั้งมีชีวิตเเละไม่มีชีวิตอื่นรึไม่ เเต่สุดท้ายถ้าเราเกทความจริง(สูงสุด) เราคงจะมาเลิกตอบคำถามนี้เอง อะไรจริง อะไรดี เกิดมาทำไม


ขอบคุณครับ ถ้ามีคนเผลอมาอ่าน ....a toey  ^_^

ม....ิ....้....น
IP: xxx.230.170.113
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะใจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจป๊ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

่ฟดฟหด้
IP: xxx.109.8.177
เขียนเมื่อ 

ดีมาก

แตงกวา
IP: xxx.169.61.97
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

พีระ
IP: xxx.96.181.51
เขียนเมื่อ 

ดี คือ การกระทำที่จากทั้งประกายจิต และ พฤติกรรม ไม่ไปก่อความเสียหายให้กับบัญชีพ่อแม่ แม้ทางใดทางหนึ่ง ที่จะถูก(กระบวนการของผู้ที่ยุติธรรม เหนือมนุษยชาติ ต้นทางที่แท้จริง)บันทึกว่า ลูกของท่านๆ คิด และทำสิ่งลบๆ แต่จะเชื่อกันหรือไม่เล่าว่า ผู้นั้นมีจริง

[email protected]
IP: xxx.22.235.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ทุกวันนี้นิยามของความดีดูยากมากครับ

*สงสัยอีกอย่างครับ พระสงฆ์เดินถนัดหรอครับ ยกบาตรสูงจุง คงเดินลำยากน่าดู มี1บาท เลยต้องหาบาตรมาให้ครบ จะได้เดินได้