หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความรู้สึกในฐานะคนในกับความคิดของคนภายนอก ไม่ลองไม่รู้ น้ำท่วมแผ่นดินถล่ม น้ำป่า แก้ไขไงดีล่ะ มีหลากหลายความคิดจากหลาย ๆ หน่วยงาน องค์กร ซึ่งจากที่ผมเองได้รับรู้และฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะคนภายนอก ที่เรียกว่าคนภายนอกขอจำกัดความว่าเป็นคนที่...

 1.ไม่ได้ประสบกับภัยครั้งนี้ทางโดยทางตรงและทางอ้อม

2.ไม่มีส่วนได้หรือเสียผลประโยชน์ต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการออกนโยบายใด ๆ ก็ตาม

3.ไม่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์โดยทางตรงกับคนหรือทรัพยากรใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

วิธีการแก้ไขต่าง ๆ ที่รับทราบมาและขออนุญาตมาเล่าต่อให้ทุก ๆ คนได้ฟัง เผื่อที่จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับแนวความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ครับ ประเด็นแรกเลย สาเหตุของปัญหาแผ่นดินถล่มบนเขาทั้งในอำเภอลับแลและอำเภอท่าปลา ในส่วนบ้านน้ำรีน้ำต๊ะ ก็คือ ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปที่แสดงผ่านสื่อต่าง ๆ SMS ของรายการทีวี ที่ได้สรุปว่าจำเลยครั้งนี้ก็คือ ชาวบ้านนั่นแหละที่ไปตัดไม้ทำลายป่า ฟ้าดินจึงลงโทษ หลังจากที่ไฟฟ้าถูกตัดขาดมาสองวัน พอไฟฟ้าติดก็รีบรับฟังข่าวสารต่าง ๆ พอผมได้เห็น SMS ที่ผู้ชมทางบ้านส่งมาแสดงความคิดเห็นแล้วแทบจะลมใส่ สงสารตัวเองและเพื่อน ๆ ชาวลับแล ชาวท่าปลาจริง ๆ เพราะแค่นี้เขาก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวกันหมดอยู่แล้ว ยังต้องตกเป็นจำเลยทางสังคมอีกหรือ แล้ววันนี้ผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง เขาเสนอว่าถ้าป้องกันเขาถล่มอีกก็ให้ระเบิดเขาเสียก่อน จะได้ไม่ถล่มลงมาอีก ผมก็ถามเขาว่า "อ้าว ไประเบิดสวนเขาแล้ว เขาจะเอาอะไรกินล่ะ" เขาก็ตอบว่า ก็ไปหาที่ทำกินใหม่สิ ไปหาอาชีพอื่นทำ ไม่มีเงินก็ไปกู้ใหม่ หาอาชีพเสริมทำก็ได้ อื่ม... พูดง่าย แต่ทำยากจังครับ