ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชา cai

นุชนาถ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
cai

            ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษานำสื่อ cai ไปใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย การศึกษาวิชา cai  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการนำไปสร้างสื่อการศึกษาแล้วยังสามารถไปสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ
           หลังจากได้ศึกษาในรายวิชานี้แล้ว คาดว่าคงนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านงานสำนักงาน และสนับสนุนเผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปเป็นรูปแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุชนาถ ศรีสุธรความเห็น (0)