วันนี้ผมได้ให้นิสิตวิชา Animal Biology (ประมาณ 100 คน) มาเล่าเรื่องความภาคภูมิใจของเขา มีคนออกมาเล่าทั้งหมด 8 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก วงกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม (ไม่มา 1 คน) ให้ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน

  มีอยู่ 1 คน เล่าเรื่องว่า เมื่อตอนปิดเทอมที่ผ่านมา ได้ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องเพชร-พลอย ไปเป็นลูกจ้างเขากรอกข้อมูล แล้วเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเจียรไนเพชร-พลอยไปด้วย

   ทำงานแล้วได้เงินเป็น "วีค" ครั้งหนึ่งได้ประมาณ 5,000 บาท (มี OT ด้วย) สรุปแล้วทำงานได้ 7 วีค ได้เงินมาทั้งหมด 25,000 บาท

   พอได้เงินมา คุณพ่อ-คุณแม่มีหนี้เกษตรกรอยู่ ถ้าจ่ายก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน เขาจะไม่คิดดอก แต่ถ้าเกินจากนั้นเขาคิดร้อยละ 10 ก็เลยนำเงินไปใช้ให้เขา หมดหนี้พอดี

   อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านได้อะไรจากเรื่องเล่านี้บ้างครับ

   ผมคิดไปอีกอย่างว่า ประสบการณ์เรื่องไปทำงานร้านเพชร-พลอยนี้ อาจจะทำให้เกิดเป็นอาชีพหลักของนิสิตคนนี้ในอนาคตก็ได้ครับ (แทนที่จะเป็นอาชีพที่เกิดจากการเรียนชีววิทยาในปัจจุบัน)