ความเห็น 40900

เมื่อฉันไปทำงานปิดเทอม

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ วันหน้าขออนุญาต นำเทคนิคนี้ไปใช้กับนิสิตที่นี่บ้างนะครับ