สัญญลักษณ์ สีเหลือง

 ช่วงห้าวันที่ผ่านมา คือ วันที่ มางานครบรอบ GotoKnow

(Each Other ของ สองคู่ กู่สร้างสรรค์ รวมพลัง  ดร.จันทวรรณ-ดร.ธวัชชัย พัฒนาก้าวไกล GotoKnow สู่ KM)

 เสื้อสีเหลืองที่ปักตราเครื่องหมายโรงเรียนเก่าของ JJ คือ BCC ทำให้ได้รู้จักเพื่อนรุ่นน้องบนเครื่องบิน TG ชื่อ คุณกฤช ซึ่งท่านเป็นพนักงานของสายการบิน TG อีกวาระหนึ่งคือวันนี้ไปสอบแพทย์ประจำบ้านใส่เสื้อคลุมตัวเดิม อดีตประธานกรรมการสอบบอร์ดรังสีวิทยาวินิจฉัย คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สาโรจน์ วรรณพฤกษ์ ซึ่งเป็นครูของ JJ ได้เดินเข้ามาถามว่าเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนหรือ ท่านก็เป็นเหมือนกัน

SPIRIT ชาว บีซีซี ครับ

 • ความจงรักภักดี
  • LOYALTY
 • ความซื่อสัตย์
  • HONESTY
 • ความรับผิดชอบ
  • RESPONSIBILITY
 • ความรักสามัคคี
  • UNITY
 •  ดีใจครับ "เสื้อเหลือง สื่อสร้างสรรค์ ร่วมรวม พลัง ร่วมสร้างความดี ศิษย์เก่า BCC ช่วยกันพลี มีดีดีต้องนำมาร่วมพัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครับ"

  JJ