ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  CAI  

1. เพื่อพัฒนาตนเอง

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. สามารถออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน

5. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authoware ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้ที่สนใจได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chidtawan

หมายเลขบันทึก: 34504, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:10:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความคาดหวัง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)