GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

CAI

1. เพื่อพัฒนาตนเอง

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. สามารถออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปผลิตสื่อที่ใช้ในการสอน

5. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authoware ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้ที่สนใจได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความคาดหวัง
หมายเลขบันทึก: 34504
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)