บันทึกที่ 1 (18 มิ.ย. 49)

นุช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เชิญFAหลักทั้ง 9 COP ประชุมสรุปครั้งที่ 2

      ศูนย์ความร่วมมือฯ(HACC) ขอเชิญ FA หลักทั้ง 9 COP เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิ.ย. 49 เวลา  13.00 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุม อสว. สสจ.นม.   

  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้   

      1. สรุปคลังความรู้ทั้ง 9  cop ขอให้ใส่ Floppy A มาเพื่อความ  สะดวก    ในการจัดส่งให้กับ พรพ. (หากมีผลการสรุปครั้งที่ 3 รบกวนขอให้ใส่มาด้วยค่ะ)

      2. AAR การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ 

      3.  รูปแบบการดำเนินงาน KM ของ อ.ไพฑูรย์ครั้งที่ 2 ใน วันที่  13-14 ก.ค. 49 นี้

                                                                       สุภัทรา กฤษเกล้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารhacckorat



ความเห็น (0)