บันทึกที่4

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้งานบลอก

ในชุดวิชา EDUC103ได้อออกแบบจะใช้ GOTOKNOW.ORGเป็นห้องเรียนเสมือนของชุดวิชา

แต่ การDOWMLOAD/UPLOAD งานดูช้ามาก ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะ internetของมหาวิทยาลัยหรือ การทำงานของgotoknowที่ปรับปรุงใหม่

กำลังเกิดความกังวลว่า จากเหตุที่มีการย้ายที่ทำการของคณะครุศาสตร จะทำให้มีปัญหาในการใช้ internet ของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร

The show must goes on !!!!!!!

กฤษดา กรุดทอง ผู้บันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)