บันทึกที่2

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนสัปดาห์แรก

วันพุธที่ 14 มิถุนายน49 เปิดภาคเรียนวันแรกครับ ผู้เขียนได้รับแจ้งตารางเรียนว่ามีวิชา EDUC103 จึงเดินทางไปพบนักศึกษาที่ชั้นเรียน พบว่า ดร.เตือนใจเข้าพบนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว แสดงว่าท่านเป็นผู้ใส่ใจมากกว่าผู้เขียนมาก ได้เข้าไปร่วมการสอนของท่านบ้าง ท่านกำลังเสนอให้นักศึกษษได้พิจารณาสาระสำคัญของหลักสูตร สพฐ.

นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนเป็นวิชาเอกาภาษาไทย มีจำนวน 14 คนดร.เตือนใจมีฉบับที่อออกแบบโดยทีมคณาจารย์ของคณะอยู่ในมือ

หลังการสอน เราได้หารือกันเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาของทีมเรา3คนควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งยังสรุปไม่ได้ เพราะขาด ดร.อภิรักษ์ จึงนัดว่า จะหารือกันในวันศุกร์ที่16 มิย. เวลา 1000น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)