CoP : เราใช้อะไรสอนนักศึกษา นักศึกษาก็จะได้อย่างนั้น

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญญา เกิดจากการกระทำ ทำซ้ำแล้ว ซ้ำอีก, อยากให้นักศึกษาได้ความรู้ ต้องใช้ความรู้สอน อยากให้นักศึกษาได้ปัญญา ต้องใช้ปัญญาสอน, คนเราหว่านพืชอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้น

DATA = ข้อมูล สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป สภาพดินฟ้าอากาศ ข่าวสารสัพเพเหระ ฟังมา เห็นมา เรียนมา อบรมมา ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็คือ DATA

 INFORMATION = สารสนเทศ ฟังมาแล้ว เห็นมาแล้ว เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ สิ่งที่อ่านมา ศึกษาเล่าเรียนมา รับเอกสารการอบรมมาก็จัดเป็นหมวดหมู่ หยิบใช้ง่าย (ถ้าหยิบใช้) นั่งรถกลับมาเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อะไร ก็เป็นแค่ DATA

KNOWLEDGE = ความรู้ เกิดจากการกระทำ ทำผิด ทำถูก ได้ความรู้ทั้งนั้น ถ้าทำผิดก็จะได้รู้สิ่งที่ถูกนั้นคืออะไร นำสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียน อบรม มาใช้ลองทำ ทำแล้วก็จะได้ความรู้

WISDOM = ปัญญา เกิดจากการกระทำ ทำซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก คิด วิเคราะห์แก้ไข ทำซ้ำ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

เราใช้อะไรสอนนักศึกษา นักศึกษาก็จะได้อย่างนั้น อยากให้นักศึกษาได้ความรู้ ต้องใช้ความรู้สอน อยากให้นักศึกษาได้ปัญญา ต้องใช้ปัญญาสอน

 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้คิด จัดการเรียนการสอนให้เขาได้ปฏิบัติ จัดหลักสูตรให้เขาได้กระทำ เขาจะได้ความรู้และปัญญา ความรู้และปัญญาเกิดมาจากการกระทำ

ใช้ DATA สอน นักศึกษาได้ DATA

ใช้ Information สอน นักศึกษาได้ Information หรือไม่ก็ Data

ใช้ Knowledge สอน นักศึกษาได้ Knowledge, Information หรือแม้กระทั่ง Data

ใช้ Wisdom สอน นักศึกษาได้ Wisdom, Knowledge, Information หรืออาจจะเป็นแค่ Data ก็ได้ "ขึ้นอยู่กับเขา"

แต่เขามีสิทธิ์ได้ “ปัญญา” มีสิทธิ์ได้ “ความรู้”

ถ้าใช้ Data หรือ Information สอน นักศึกษามีสิทธิ์ได้ Data หรือไม่ก็แค่ Information เท่านั้น คนเราหว่านพืชอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้น เขาว่าไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)