ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชา355542

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียน

2.เพื่อนำความรู้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอน

3.เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้บทเรียนช่วยสอนของผู้เรียนในด้านบทเรียนช่วยสอน

5.เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาตนเองและสื่อการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teppong2507ความเห็น (0)