กรมบัญชีกลางเปิดระบบ e-GP ให้บริการแบบ One Stop Service

e-GP ให้บริการแบบ One Stop Service

กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาเปิดตัวระบบงาน e-GP ผลงานนวัตกรรมใหม่รางวัล “เพชรวายุภักษ์”  โดยรวม
3 ระบบใหญ่ e-Auction   e-Marketplace และ EPIC  เปิดให้บริการผ่านเว็บไซด์ แบบ One Stop Service  

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง   เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  ของรัฐเพื่อใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :  e-GP)  ณ กรมบัญชีกลาง ในเช้าวันนี้ (3 มีนาคม 2553) ว่า จากแผนแม่บทการปฏิรูปราชการได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกลไก และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) มาโดยตลอด จากเดิมในระยะแรกเป็นระบบงานที่ให้หน่วยจัดซื้อ
มาประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  เท่านั้น  ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการไปตามระเบียบที่กำหนด แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างได้  

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  ประกอบด้วย 3 ระบบใหญ่ คือ

- ระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นการแข่งขันเสนอราคาระหว่างผู้ค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เป็นการรวบรวมสินค้า และ ร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Supplier) เป็นตลาดกลางระหว่างธุรกิจร้านค้ากับหน่วยงานภาครัฐ B2G  หรือ Shopping Mall ขนาดใหญ่นั่นเอง  และ

- ระบบที่สำคัญ คือ ระบบศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (Electronic  Procurement Information Center : EPIC)  ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาลงทะเบียนในระบบ เพื่อติดตามข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตลอดเวลา  โดยระบบจะส่งข้อมูลที่ต้องการทราบทาง e- mail โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันกัน
อย่างกว้างขวางและสามารถตรวจสอบได้  


“นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอนในลักษณะ online ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้แล้ว โดยจะจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจังจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง”  โดยได้รับรางวัลส่งเสริมนวัตกรรมการให้บริการของกระทรวงการคลัง “MOF INNOVATION AWARDS 2009”  รางวัล “เพชรวายุภักษ์” เป็นการยืนยันผลงาน” นายพงษ์ภาณุ  กล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#กรมบัญชีกลาง#นวัตกรรมใหม่#one stop service#นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์#ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขบันทึก: 343691, เขียน: 12 Mar 2010 @ 09:40 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเงินโอนค่าจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ ว่าสามารถตรวจสอบจากอินเตอร์เนตได้หรือไม่? หรือตรวจสอบจากทางใดบ้าง?

เพราะได้สอบถามจากพ่อค้าบางคนว่าสามารถตรวจสอบจากระบบของกระทรวงการคลัง จึงต้องการทราบวิธีการเข้าสู่การตรวจสอบข้องมูลความเคลื่อนไหวของเงินที่ทางราชการจะต้องโอนให้พ่อค้า

จากพ่อค้าใหม่