ความเป็นเพื่อนสำคัญไฉน......

คำคม”สำหรับเพื่อนๆ” เพื่อน....คุณนิยามคำนี้ว่าอะไร....

1.”เพื่อน.....คนที่ทำให้เรามั่นใจว่า.....คำสัญญานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา..”

2.”เพื่อน.....คนที่มั่นใจได้ว่าจะอยู่เคียงข้าง.....ตลอดเส้นทางของชีวิต...”

3.”เพื่อน....คนที่ทำให้คุณเข้าใจว่าแพ้หรือชนะ....ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด...”

4.”เพื่อน....คนที่ทำให้เราเข้าใจว่า  มีเพื่อนดีแค่คนเดียว.....ชีวิตไม่มีวันล้ม...”

5.”เพื่อน.....คนที่เป็นเข็มทิศ  นำทางให้เราเดินสู่..... เส้นทางที่เหมาะสมเสมอ....”

6.”เพื่อน.....คนที่ช่วยผ่อนหนักผ่อนเบา”

7.”เพื่อน.....คนที่พร้อมสนุกและพร้อมที่จะทุกข์ไปด้วยกัน”

8.”เพื่อน.....คนที่ทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ไว้ใจ” โดยไม่ต้องใช้พจนานุกรม”

9.”เพื่อน.....คนที่เป็นแสงสว่างนำเราสู่ทางออก...ที่เรามักค้นหาด้วยตนเองไม่พบ”

10.”เพื่อน.....คนที่อยู่ข้างหลังและพร้อมที่จะดันเราไปข้างหน้าเสมอ”

11.”เพื่อน.....คนที่เป็นกำลังใจ.....เพื่อต้องข้ามผ่านอุปสรรคขวากหนาม”

12.”เพื่อน.....คนที่อยู่กับเราในเวลาที่สูงสุดและต่ำสุดของชีวิต”


เพื่อน....คุณนิยามคำนี้ว่าอะไร....ผู้เขียนอ่านบันทึกนี้แล้วลึกซึ้ง กินใจมาก

มอบให้เพื่อนๆทั้งใกล้และเพื่อนที่อยู่ไกล คิดถึงเพื่อนเสมอ.....

ถ้ามีโอกาสแล้วจะได้เจอกันค่ะเพื่อน

นิยามคำว่าเพื่อน มีใครนอกเหนือจากนี้ให้ความคิดเห็นมาได้ค่ะ