หัวใจการเรียนรู้ที่ดีที่สุด "สอนแบบโครงงาน.....ง่ายนิดเดียว"

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด..และประสบผลสำเร็จมากที่สุด....สำหรับนักเรียน.....คือการสอนแบบโครงงาน

          การเรียนรู้ที่มีความหมายของผู้เรียน  คือการเรียนแล้วสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  นั่นหมายความว่า  เรียนแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือประยุกต์ความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ได้ดี และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคไอที  แต่ต้องอยู่นพื้นฐานของวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทย  ด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย 
           เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีหลากหลายวิธีที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยทั่วไปแล้วดิฉันได้ศึกษาและนำหลากหลายวิธีมีผสมผสานให้นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  โดยเน้นการสอนอย่างไรก็ได้  "ให้นักเรียนได้เรียนปนเล่น  เน้นคุณธรรม  ได้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ"  ซึ่งจะขอแนะนำวิธีการสอนแบบโครงงานที่ดิฉันสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาเป็นเวลานานด้วยประสบการณ์ แล้วเรียนต่อระดับ ป.โท(สาขาหลักสูตรและการสอน) ป.บัณฑิต(สาขาบริหารการศึกษา)  ตลอดจนทำหน้าที่ติวเตอร์ต่างๆ  จนประสบผลสำเร็จ  โดยที่สอนแล้วนักเรียนได้รับรางวัลมากมาย  และเพื่อนครูที่นำไปใช้สอนแล้ว ครูทุกคนต้องการให้นำไปเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนครูนำไปสอนกับนักเรียนจริง  เพราะหลายคนมากที่มีปัญหาจากการสอนโครงงาน  เพราะยุ่งยาก นักเรียนทำแล้วมีปัญหา  นักเรียนบอกว่า ครูสอนยาก  นี่แหล่ะจึงนำมาเขียนบทความให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจ๊ะ  และนำไปสอนแล้วอย่าลืมมาบอกกล่าวกันบ้างนะ  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ  และบอกต่อๆๆๆ กันว่าวิธีนี้.....สำเร็จจริงๆๆๆ  แน่นอน  ด้วยการสอนแบบโครงงานง่ายนิดเดียว  โดยมีขั้นตอนการสอน   4  ข้อ  ดังนี้
       1.  ถามนักเรียนว่า  นักเรียนอยากรู้(โครงงานแบบสำรวจ)  ...........  หรือ อยากทำ(โครงงานแบบทดลอง  หรือโครงงานแบบประดิษฐ์)  ...........................อะไรดี

        2.  มีคำตอบหาได้จากที่ไหนบ้าง โดยแนะนำให้นักเรียนไปค้นคว้าหาคำตอบจาก
             2.1  ผู้รู้  (ภูมิปัญญาท้องถิ่น; ด้วยการเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้นำมาอ้างอิง) 
             2.2  แหล่งความรู่จาก  หนังสือต่างๆ  จากสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต(เขียนชื่อหนังสือ  ผู้แต่ง  หน้า  สำนักพิมพ์ ปี)

       3.  ทำอย่างไรดี   
            3.1  บอกส่งที่ทำว่าทำอะไร (นี่คือวัตถุประสงค์)
            3.2  สิ่งที่สงสัยหรือมีปัญหา และต้องการคำตอบคืออะไร กำหนดอะไรเหมือนกันบ้าง  (ขั้นนี้เป็นการกำหนดตัวแปร)
            3.3  วัสดุ อุปกรณ์ อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด
            3.3  มีวิธีทำอย่างไร
            3.4  ทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไหร่จึงจะสำเร็จ (กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน)

       4.  มีประโยชน์อะไรบ้าง ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          สำหรับเทคนิควิธีสอนโครงงานให้ประสบผลสำเร็จนั่น  ที่สำคัญที่สุดคือครูต้องเป็นที่ปรึกษา  หรือพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง  คอยให้กระตุ้น  แนะนำ  ให้ความช่วยเหลือและที่ลืมไม่ได้คือการติดตามผลให้นักเรียนทำทุกขั้นตอน  ด้วยความเหนื่อยล้า  สุดท้าย คืออดทน  ต้องสู้  ใจเย็นๆๆๆ   นั่นคือความสำเร็จ แล้วความภูมิใจจะเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  (*_*)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 342523, เขียน: 07 Mar 2010 @ 11:05 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)