ครูศิลา สงอาจินต์

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: sila_043
  • ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
  • สมาชิกเลขที่ 101859
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ชื่อ - สกุล    ครูศิลา  สงอาจินต์   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์   เทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
ประวัติการเรียน   ระดับ ปริญญาโท   สาขา หลักสูตรและการสอน   มหาวิทยาลัยทักษิณ

 http://gotoknow.org/file/sila_043/DSC01360.jpg

  รูปรางวัลคุรุสดุดี  จากสำนักงานคุรุสภา