ครูศิลา สงอาจินต์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
Usernamesila_043
สมาชิกเลขที่101859
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ - สกุล    ครูศิลา  สงอาจินต์   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์   เทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
ประวัติการเรียน   ระดับ ปริญญาโท   สาขา หลักสูตรและการสอน   มหาวิทยาลัยทักษิณ

 http://gotoknow.org/file/sila_043/DSC01360.jpg

  รูปรางวัลคุรุสดุดี  จากสำนักงานคุรุสภา