ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า             ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ได้กำหนดวันอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้ารุ่นที่ 5 ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม 2549 โดยมีเนื้อหาของการอบรม ดังนี้ วันที่ 1 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้า ประวัติการค้นพบ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า วันที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงปฏิบัติจริงที่โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยฯ ท่านจะได้ฝึกเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับไรน้ำนางฟ้า ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการเก็บไข่ไรน้ำนางฟ้า ปิดท้ายด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ค่ะ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 043-202879E-mail : [email protected] หรือ http://www.champa.kku.ac.th/atrc