ต่อจากบันทึกก่อน  คือจะมีการเล่าเรื่อง AAR ให้คนหน่วยคลังเลือดฟัง  โดยเชิญพี่เม่ย ซึ่งเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่พี่เม่ยออกตัว  บอกว่าหัวหน้าภาคพูดเองดีกว่า (คุณโอ๋ก็บอกว่า ใช่ค่ะๆ เห็นด้วย)  ก็เลยต้องพูดเอง โดยขอ slide ของพี่เม่ยมาปรับใช้ ก็เริ่มการบรรยาย โดยปูพื้นเรื่องการจัดการความรู้เล็กน้อย และ เชื่อมโยงให้เห็นว่า AAR เป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้  ในรายละเอียดของ AAR ก็บอกถึงแนวคิดของ AAR ว่า .. <ul>

 • เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียน หรือ สกัดความรู้จากการทำกิจกรรม โดยการ  ตีเหล็กกำลังร้อน
 • มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ทันเวลา ช่วยปรับแนวทางในการดำเนินงานได้
 • ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ทั้งจาก ความสำเร็จ และ ความล้มเหลว
 • คนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • การถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติการด้วยกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางราบ  ทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะได้มีส่วนร่วม และ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
 • </ul>สิ่งที่เน้นย้ำเป็นพิเศษในวันนั้นก็คือ <ul>

 • ย้ำว่าคนหน้างานทุกคน มีความสำคัญ และ ทุกคน ถือเป็นผู้รู้ในงาน
 • ย้ำว่า การทำงานทุกครั้ง  มีความรู้เกิดขึ้นเสมอ  อยู่ที่เรารู้จักเรียนรู้  เก็บมาไตร่ตรอง และบันทึกจัดเก็บไว้ใช้ต่อไปหรือไม่
 • ย้ำว่า AAR เป็นกิจกรรมที่ง่าย (simple) ใช้เวลาสั้นๆ เพียง 15-20 นาที  
 • </ul>การขาย idea ให้สำเร็จ จุดสำคัญจุดหนึ่ง น่าจะอยู่ที่ว่า เรื่องนั้น มันมีประโยชน์กับพวกเขาหรือไม่   จึงยกตัวอย่างว่า  ในการออกหน่วยรับบริจาคแต่ละครั้ง  เขาไปในแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งสภาพพื้นที่  อาคาร และผู้คน  ทำให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน (ตรงนี้อย่างที่คุณโอ๋เขียนไว้ คนฟังพยักหน้ากันใหญ่)  หากเราได้สกัดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแต่ละครั้ง  ก็จะได้นำความรู้ที่ดีไปปฏิบัติหรือปรับใช้ในครั้งต่อๆ ไป   อีกจุดหนึ่ง ซึ่งถือเป็น highlight ของการขาย idea ครั้งนี้ ก็คือ การบอกว่า AAR เหมาะสมกับกิจกรรมการออกหน่วยฯ ของพวกเขาหรือไม่เพียงไร ด้วยข้อมูลนี้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>กิจกรรมที่เหมาะต่อการทำ AAR คือ (จากหนังสือ Learning to fly) <ul>

 • มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละครั้ง
 • ต้องมีการทำกิจกรรมซ้ำๆ
 • กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
 • มีการดำเนินงานที่ต้องการการวางแผน และพัฒนาในครั้งต่อไป
 • </ul><p>ถึงตรงนี้ ก็โยนคำถามว่า แล้ว การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของหน่วยคลังเลือดหล่ะ เหมาะที่จะทำ AAR หรือไม่   อ.จารุพร ตอบดังๆ ชัดถ้อยชัดคำว่าเหมาะมากๆ  ใช่เลยและดูเหมือนทุกคนก็เห็นด้วย ถึงแม้ไม่ได้พูดออกมา  </p><p>ค่ะ ก็ดูเหมือนว่า ทุกคนเห็นด้วยว่าการทบทวนหลังทำกิจกรรมแบบ AAR จะมีประโยชน์กับงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิตมาก  ส่วนรายละเอียดทีมงานจะวางแผนอย่างไรต่อไป  ก็คงได้ฟังในบ่ายวันนี้ เพราะเขาจะเสนอเป็นหนึ่งในโครงการ Patho OTOP2 </p><p>ขอบคุณ อ.จารุพร หัวหน้าหน่วยคลังเลือด และสมาชิกชาวคลังเลือดที่มาฟังบรรยายด้วยความสนใจยิ่ง  รวมทั้งขอบคุณคุณโอ๋ ที่มาตามคำเชิญ เพื่อมาช่วยเสริมความคิดการจัดการความรู้ให้    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>