ความเห็น 40090

ขายไอเดีย AAR ให้หน่วยคลังเลือด (ต่อ)

เขียนเมื่อ 

เห็นประโยชน์มหาศาลที่จะได้ทั้งต่อตัวคุณกิจคนเก่งทั้งหลายของเราและต่องานคลังเลือดแล้ว เห็นด้วยกับความมุ่งมั่นของ"คุณเอื้ออำนวย"ที่จะบูรณาการวิธี AAR ให้เนียนไปกับกระบวนการออกหน่วยให้ได้ค่ะ

เสียดายไม่มีโอกาสเข้าฟังการเสนอโครงการในวันนั้น คงจะมีรายงานย่อให้อ่านในไม่ช้านี้ ใช่ไหมคะ