การประกวดศูนย์ดำรงธรรมระดับประเทศ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลศูนย์ดำรงธรรมดีเด่นแห่งชาติ