กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ ๗๐๐ ปี   มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย ก่อนหน้านั้นเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ 2 เมือง คือ "ชากังราว" และ "นครชุม"  มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจสู่เยาวชนรุ่นหลังอย่างหลากหลาย (ศึกษาข้อมูล)  รวมทั้งงานเทศกาลและงานประเพณี ที่มีชื่อเสียง  อาทิเช่น

                

     งานปรเพณีนบพระ - เล่นเพลง จัดขึ้นในระหว่างวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการฟื้นฟูงานประเพณีดั้งเดิมตามหลักฐานในศิลาจารึกเมืองพระชุม หรือเมืองนครชุม ที่กล่าวถึงการจัดขบวนแห่ไปนบพระมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ขบวนจะข้ามแม่น้ำปิงไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่ฝั่งนครชุม   มีการเฉลิมฉลองงานด้วยการจัดแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และการออกร้านของส่วนราชการและงานนิทรรศการ (ศึกษาข้อมูล)

                              

       งานประเพณีนบพระ - เล่นเพลงประจำปี ๒๕๕๓  ชื่อว่า งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท จังหวัดกำแพงเพชร 
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๓  (ศึกษารายละเอียด)
   
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์

                                      พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช

                            
                                             
                              นายวันชัย สุทิน ผว.จังหวัดกำแพงเพชร

                            
                                                      
                                                    แขกผู้ร่วมพิธีฯ

                              

                                        ส่วนหนึ่งของคณะผู้ดำเนินงานฯ
 
                                      
                            
                                                
                              คณะฯ นางรำ...ร่ายรำในงานพิธีบวงสรวง

การจัดกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนอดีต ณ วัดพระธาตุ  ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

                               

                             สาวงามให้บริการแลกเลี่ยนเงินโบราณ


                                
                                                 
                           อาหารไทยโบราณหลากชนิดมีให้เลือกสรร
 

                             
                                   
                                        ไส้กรอกถั่ว.... ของเมืองนครชุม

                           
      
                              จัดแสดงบ้านของกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆ

                           
 
                    แขกคนสำคัญ  อ.คฑา ชินบัญชร (ศึกษาประวัติ)

        งานแสดงแสง-สี-เสียงและสื่อประสม  
 

                            
                                            
                                      ตื่นตา-ตื่นใจ-ยิ่งใหญ่อลังการ

                             
                                       
                               นักแสดงหลายร้อยคนถ่ายทอดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์

                             
                                             
                                       ทหารกองหนุนได้กำลังใจเพียบ

             
          

                      ..พระ- นาง...  งาม-หล่ออย่างโดดเด่น

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  

      บ่าย- เย็น   พิธีเปิด  ขบวนแห่และการแสดง

      ภาคค่ำ  เวียนเทียนวัดพระบรมธาตุ  ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุ ๙ องค์ (มากกว่าที่อื่นๆ)

       

    มีการนำต้นพระศรีมหาโพธิ์  ๓ ต้นจากศรีลังกามาปลูกเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ปัจจุบันเหลืออยู่ ๒ ต้น (จากคำบอกเล่าของบางท่าน) 

       งานแสดงนิทรรศการ  การออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การสาธิต และจำหน่ายอาหารคาวหวานพื้นเมืองกำแพงเพชร เช่น  แกงขี้เหล็ก แกงบวน แกงขนุน   แกงเขียวหวาน ขนมกง  ขนมใส่ไส้ ขนมแตง  ขนมกล้วย  ขนมเรไร ขนมเปียกอ่อน   ข้าวโพดทอดทรงเครื่อง ทอดมัน  หัวปลี ทองม้วน  ทองพับ ขนมดอกจอก เป็นต้น 
        การจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
        การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผักปลอดสารพิษ

                            

       งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จัดในช่วงวันสาร์ทไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ ของเดือนกันยายนทุกปี เพื่อเผยแพร่กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร   ในงานจะมีการประกวดและจำหน่ายกล้วยไข่ การแข่งขันกวนกระยาสารท การประกวดธิดากล้วยไข่  งานนิทรรศการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพต่าง ๆ ( ศึกษาข้อมูล)

                           
                               
                       ขบวนรถตกแต่งรถด้วยผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่

                          

                                   ทุกอำเภอจัดแต่งรถเข้าประกวด

       งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร ”  ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนกำแพงเพชร ที่มีความอร่อยหลากรส -หลายประเภท เช่นบะหมี่ชากังราว  ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ  ก๋วยเตี๋ยวไก่  ผัดไทย และผัดซีอื๊ว    จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีราวต้นเดือนธันวาคม มีการออกร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านอาหารพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ ให้นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานได้ตามใจชอบ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและทัศนียภาพอันงดงามของบริเวณริ่มฝั่งแม่น้ำปิง

                          
                                        

                             ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ...ใสน้ำตาลปีบ พริกคั่วน้ำมันและโรยหอมเจียว

                        

                        บะหมี่แห้ง -หมูสับ   ใส่ถั่วฝักยาวหั่นเฉลียงบางๆ แค้ปหมูและเกี๊ยวกรอบ

                        

                                      บะหมี่ต้มยำน้ำใส  รสแซ่บจี๊ด-จ๊าด

                       
 

                                   ผัดไทย - กุ้งสด  เส้นนุ่มเหนียว