ผู้เขียนได้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือที่เราเรียกกันว่า ภงด.91 ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่กลางเืดือนมกราคม 2553 โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสาร รับรองเงินได้ กับกบข หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ซึ่งผู้เขียนใช้วิธีการคำนวณเงินได้ เงินที่ชำระ กบข. และเงินอื่น ๆ จากหลักฐานสลิปเงินเดือนแต่ละเดือนที่หน่วยงานแจกให้ตอนสิ้นเดือน

................เมื่อทำทุกขั้นตอนทางอินเตอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมถามว่า.....จะให้แจ้งข้อมูลการชำระภาษีทาง sms หรือไม่ พร้อมทั้งให้เรากรอกเบอร์มือถือไว้ในอินเตอร์เน็ต (ที่มีกลลวงการได้เงินคืนภาษีทางโทรศัพท์อาจจะมีการ เจาะฐานข้อมูลลทางนี้หรืือเปล่า....ผู้เขียนเริ่มสงสัยชะแล้ว) ผู้เขียนตอบตกลงพร้อมระบุเบอร์มือถือไป..........โปรแกรมแจ้งว่าให้รอการติดต่อกลับประมาณ 15 วัน

        รอประมาณ 10 วัน ไม่ได้รับ sms จากสรรพากรแต่ได้รับจดหมายแจ้งว่าได้รับทราบการเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ตแล้วและให้ผู้เขียนส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง Fax หรือ E-mail (ถ้าเป็นกรณีขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน จะเป็นเรื่องปกติที่กรมสรรพากรจะให้เราส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน) ผู้เขียนเืลือกช่องทางส่งเอกสารทาง Fax โดยในจดหมายแจ้งจากสรรพากรระบุว่า จะติดต่อกลับมาภายใน 15 วันนับแต่ผู้เขียนส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้ โดยผู้เขียนไม่ลืม Fax จดหมายที่ได้รับจากสรรพากรไปด้วย เพราะจะทำให้ จนท.ของสรรพากรทำงานง่ายขึ้นโดยจะทราบได้ทันทีว่าเอกสารที่ส่งไปเป็นของใคร

        รอต่ออีกประมาณกว่า 10 วัึนเห็นจะได้ ผู้เขียนเริ่มลุ้นว่า ตกลงเขาได้รับ Fax เราไหมนี่ ทำไมเงียบไป ตั้งใจไว้ว่ารออีกสัก 3-4 วันถ้าพ้นกำหนด 15 วันจะติดต่อกลับไปยังสรรพากรอีกครั้ง ปรากฏว่าตอนเย็น (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553) ได้รับจดหมายจากสรรพากแจ้งว่า คืนเงินส่วนที่ผู้เขียนชำระไว้เกินเป็นเช็คธนาคารกรุงไทยสั่งจ่ายชื่อผู้เขียน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเีอียดว่า ทำไมผู้เขียนถึงได้รับเงินภาษีคืนไม่ครบตามที่ร้องขอคืน (งานนี้ต้องยอมรับกรมสรรพากรว่าข้อมูลเขาแม่นยำมาก ๆ เพราะผู้เขียนกรอกข้อมูลหักลดหย่อน กบข.ผิดพลาดโดยนำไปกรอกทั้งช่องหักเงินลดหย่อน กบข.และเงินสำรองเลี้ยงชีพ กรมสรรพากรยังตรวจสอบเจอ.... งานนี้ต้องยกนิ้วให้เลย)

        นับว่าเป็นช่องทางที่สะดวกสบายมาก ๆ สำหรับการบริการประชาชนแบบนี้ ไม่เสียเวลาเดินทางไปติดต่อโดยตรง ไม่ต้องลางานไป ไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถ ไม่ต้องเสียเวลา จนท.สรรพากรมาตอบข้อซักถาม

        หากอยากจะได้เงินคืนภาษีเร็ว ๆ ต้องรีบยื่นชำระภาษีตั้งแต่เนิ่น ๆ น่ะค่ะ หมดเขตภายใน 31 มีนาคม ของทุกปีค่ะ