ผม ไปปลูกมะนาว ตอนนี้ ก็มีมะนาวถึง 140 ต้น แล้ว

 

ชุดแรกปลูกในท่อ 20 บ่อ ให้ผลมะนาวบ่อละ 800 ลูก ราคาตอนนี้ ตกลูกละ 3-4 บาท

ส่วนปลูกนอกท่อ 120 ต้น ตายไปเยอะ 30 ต้น รากเน่า รับประทาน

ปลูกซ่อมแล้ว  มะนาว ปลูกลงดิน หากให้ผลผลิต เต็มที่ จะให้ ต้นละ 2500 ผล (ในปีที่ 3)

หากขาย ได้ราคาช่วงเดือน มีค เมษา ได้มะนาว ผลละ 4 บาท จะได้เงิน ถึง หนึ่งล้านบาท โดยมีต้นทุนรวม ไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท คาดว่า เมษายน 2555 จะให้ผลผลิตเต็มที่

หาก คิดเป็น ROI  ( ROI = 350 % per year)

แล้ว ลงทุนในมะนาว ดีกว่า ซื้อหุ้นอีกครับ

ข้อดี ของมะนาว

1 หากปลูกเก่ง อาจได้กำไร นับแสนบาท ต่อไร่ (และอาจถึง สองแสนบาท)

2 ไม่มี รายใหญ่มาปลูก ส่วนมากเป็นเกษตรกร รายย่อย

3 ประเทศไทย มีมะนาว 100,000 ไร่ แต่ภาคอีสาน มีการปลูกมะนาวเพียง 850 ไร่เท่านั้น

แสดงว่้า คนอีสานกินมะนาวจากภาคกลาง (ภาคกลางปลูก 80000 ไร่)

4 ได้ รับการสนับสนุน ความรู้ จากน้องสามารถและ รศ.ดร.รวี จาก มก.กำแพงแสน

5 การปลูกมะนาว ไม่จำเป็น ต้องลุงทุนสูง มี 2000 บาท ก็เหลือเฟือแล้ว ในการเริ่มต้นเล็กๆ

6 ใช้เวลาปลูกอย่างน้อย 16 เดือน ก็เก็บผลขายได้แล้ว

7 มะนาวมีโรคและแมลง มาก  ต้องมีความรู้ จึงจัดการได้

8 การบังคับมะนาวออกดอก นอกฤดู ทำได้ไม่ง่าย

(จึงกัน มือใหม่ ไม่ให้เข้าสู่สนามมะนาวได้ง่ายๆ)

สิ่งคาดหวัง จะไปอบรมที่กำแพงแสน  ในวันเกิด 25 กพ 53 ของตนเอง

 

สิ่งที่ผมไม่รู้คือ ....  คาดหวัง จากน้องสามารถ เศรษฐวิทยา ครับ

 

1 การบังคับมะนาวออกดอก โดยใช้สาร แพคโคบิวทาโซล

2 การปักชำมะนาว

3 สารเปิดตา่ดอก หรือบำรุงผลมะนาว ที่ได้ผลจริงๆ คือ ....

4 การเก็บผลผลิตไปขาย ไม่ให้ช้ำ และคัดแยกขนาด ทำอย่างไร

5 การป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ในมะนาวใหม่

6 การควบคุมโรคแคงเกอร์

Thai Sticky Rice