ประจวบคีรีขันธ์

เป็นจังหวัดภาคกลาง
ตามหลักการแบ่งภาคด้านการปกครอง ภาคใต้ มี 14  จังหวัด  เริ่มจากจ.ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี ฯลฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเป็นจังหวัดภาคกลาง  แต่มักมีผู้(ครูสอนภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่) ฟังจากพยากรณ์อากาศ ซึ่งบางครั้งเลื่อนไหลขึ้นมาได้ถึงเพชรบุรี  มักกล่าวว่าทางภาคใต้อุณภูมิสูงสุดที่ จ.ประจวบฯ  เท่านี้ เท่านั้น  นำข้อมูลนั้นมาสอนนักเรียนว่า จ.ประจวบฯ อยู่ในภาคใต้  ขอให้ค้นคว้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลนี้  ถ้าถูกต้อง  ขอความกรุณาสอนใหม่ ไม่ต้องอายกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siwaความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถ้าจะให้แน่ใจควรสืบค้นข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วจึงนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน......ครูคนหนึ่ง

 

เขียนเมื่อ 
Thank  you  the  trainers.