ตามหลักการแบ่งภาคด้านการปกครอง ภาคใต้ มี 14  จังหวัด  เริ่มจากจ.ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี ฯลฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเป็นจังหวัดภาคกลาง  แต่มักมีผู้(ครูสอนภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่) ฟังจากพยากรณ์อากาศ ซึ่งบางครั้งเลื่อนไหลขึ้นมาได้ถึงเพชรบุรี  มักกล่าวว่าทางภาคใต้อุณภูมิสูงสุดที่ จ.ประจวบฯ  เท่านี้ เท่านั้น  นำข้อมูลนั้นมาสอนนักเรียนว่า จ.ประจวบฯ อยู่ในภาคใต้  ขอให้ค้นคว้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลนี้  ถ้าถูกต้อง  ขอความกรุณาสอนใหม่ ไม่ต้องอายกันนะคะ