เทคนิคการใช้Goolgle (การใช้เครื่องหมาย *)

เครื่องหมาย * ทำให้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะ

การใช้เครื่องหมาย *

ในการใช้เครื่องหมาย * ในการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้หลายกรณี คือ

1.การใส่เครื่องหมาย * หน้าข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น *น้ำ ผลที่ออกมาคือข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจะอยู่ข้างหลังสุด คือ ดิน ไฟ น้ำ

2.การใส่เครื่องหมาย * ไว้หลังข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น น้ำ* จะได้ผลของการค้นหาออกมาโดยข้อมูลที่ต้องการจะอยู่หน้าสุด คือ น้ำ ลม ไฟ

3.การใส่เครื่องหมาย * ทั้งด้านหน้าและหล้งของข้อมูลที่ต้องการ เช่น *น้ำ* ผลที่ออกมาคือคำที่ต้องการค้นหาจะอยู่ตรงกลางระหว่างคำอื่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

4.การใส่เครื่องหมาย * คั่นกลางระหว่างคำ 2 คำ เช่น น้ำ*ใส ผลที่ออกมาจะได้ข้อมูลที่มีคำอื่นมาคั่นระหว่างกลางของสองคำนั้นคือ น้ำทะเลใส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุษฎีความเห็น (0)