การคูณด้วย 9

การคูณด้วย9  ถ้าเป็นเลขหลักเดียวให้ลดลง 1 เช่น

2 x 9   = 

ลด 2 ลง 1 จะได้ 1 แล้วนำจำนนวนที่รวมกับ 1 ได้ 9 ก็คือ 8

2 x 9   =  18