trick

trick รูปภาพ

 trick รูปภาพ คือการที่เราใช้ www.google.com ในการหารูปภาพ

           สมมุติว่าเราจะทำรายงานเรื่อง โครงสร้างอะตอม

ขั้นที่ 1 ไปที่หน้าแรกของเว็บไซด์

ขั้นที่ 2 พิมพ์คำว่า โครงสร้างอะตอม  ที่ช่องข้อความ ( เวลาจริงให้เรา

           ใช้คำที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องเราต้องการหา )

ขั้นที่ 3 กดคำว่ารูปภาพ ที่บนช่องข้อความ และ www.google.com

           จะแสดงรูปภาพเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมขึ้นมา  

          ( www.google.com   จะแสดงรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมา )

หมายเหตุ - เราสามารถใช้ trick รูปภาพ รวมกับ trick  อื่นๆได้

                 เช่น เราพิมพ์คำว่า ฟุตบอลโลก อิตาลี  เราก็จะได้รูปภาพ 

                ที่เป็น ทีมฟุตบอลอิตาลี โดยเฉพาะ

                - ถ้าเราไปที่ ค้นหาระดับสูง เราจะสามารถที่จะกำหนด

                ขนาด ชนิดของเอกสาร เรียงลำดับสี

trick การใช้ www.google.com   

ขั้นที่ 1 ไปที่หน้าแรกของเว็บไซด์

ขั้นที่ 2 google คืออะไร เราก็จะได้ trick  และข้อมูลที่เกี่ยว

             กับ google   มากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (0)