วิธีการค้นหาข้อมูลจาก Google อีกวิธีหนึ่งก็คือ

.....การใช้เครื่องหมาย /...วิธีใช้คือ

- พิมพ์คำที่ต้องการหา(หัวข้อใหญ่) วรรคแล้วก็ตามด้วยหัวข้อเล็กที่  

   ที่ต้องการหา คลิ๊ก Enter เช่น ฟุตบอลโลก /อิตาลี

- พิมพ์คำที่ต้องการหา(หัวข้อเล็ก) วรรคแล้วก็ตามด้วยหัวข้อใหญ่

   คลิ๊ก Enter เช่น อิตาลี /ฟุตบอลโลก