GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ได้สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชุดการสอนเป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33883
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)