การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ได้สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชุดการสอนเป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน oom_sukanareeความเห็น (0)