วันนี้โรงเรียนของฉันเปิดการอบรมการสร้างบล๊อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรและองค์กรอื่นๆ  เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับการสร้างบล๊อก  สนุกจริงๆ