ยาเสพติด

60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด

 ยาเสพติดทำลายทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง   ปีนี้เป็นปีทองของชาวไทย

ขอทุกคนร่วมใจต่อต้านสิ่งเสพติด  เพื่อชีวิตทีดัของทุกคน

ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  แด่พ่อผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ติ่งความเห็น (0)