ระบบสารสนเทศในโลกโลกาภิวัฒน์

ระบบสารสนเทศในโลกโลกาภิวัฒน์

ระบบสารสนเทศในโลกโลกาภิวัฒน์

โลกปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในหน่วยงานนั้น  ๆ  จะต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี่และระบบสารสนเทศ   ที่สามารถนำมาใช้ในระบบการทำงานของตนและหน่วยงาน  ความรู้และความเข้าใจในระบบสารสนเทศมีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะการมีระบบข้อมูลที่มีการจัดไว้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบตามลักษณะงานของตน  เช่นระบบการบริหารโรงเรียน  ก็จะมีข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลผู้ปกครอง  ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล   และอื่น  ๆ  ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน การจัดเก็บข้อมูลต่าง  ๆ  ดังกล่าวในปัจจุบันจะต้องมีอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันคือ  Computer    ที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล  แล้วนำมาประมวลผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ   ระบบเก็บข้อมูลนี้เรียกว่า  ระบบสารสนเทศอิงคอมพิวเตอร์ ( Computer  Based  Information  System   หรือ  CBIS) ดังนั้นการที่จะสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ดีนั้นจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี่ด้วย  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยของ  ระบบสารสนเทศ ( Information  System)               ระบบสารสนเทศ  มีการแบ่งไว้เป็นประเภท  ตามลักษณะการดำเนินงานของระบบ  หรือตามชื่อของหน่วยงานหรือแผนกที่ใช้ระบบสารสนเทศนั้น  ๆ   เช่นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ( Management  Information  System  หรือ MIS)  ที่มีไว้สำหรับเป็นฐานข้อมูลประมวลผลให้สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ        และ  อีกระบบหนึ่งคือ  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร( Executive  Information   Systemหรือ  MIS)  ซึ่งมีระบบข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจการบริหารระดับสูงเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ                     อย่างไรก็ตามการนำระบบสารสนเทศมาใช้ถึงแม้นจะมีประโยชน์และความจำเป็น  จึงขึ้นอยู่กับที่การเลือกใช้ที่เหมาะสมทุก  ๆ  ด้านทั้งนี้   ต้องมีการวางแผนเกี่ยว  ข้อมูลนำเข้า( Input )  การประมวลผล (Processing)  ผลลัพธ์ (Output) ตามลักษณะของงานหรือหน่วยงาน   ดังนั้นสารสนเทศที่มีคุณภาพคือ   ตรงตามความต้องการ  ตรงต่อเวลา มีความเที่ยงตรง  สมบูรณ์ถูกต้องปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ

หมายเลขบันทึก: 338393, เขียน: 20 Feb 2010 @ 12:02 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 18:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)